Agenda

07
March
2017

ZEN Platformbijeenkomst

Driebergen

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

Tijdens de ZEN Platform-bijeenkomst bespreken we onder andere de stand van zaken rond BENG, gasloze nieuwbouw, ontwikkelingen en ervaringen rond de oplevertoets als kwaliteitsborging voor de bouw en het NOM Keur label van Vereniging Stroomversnelling; nu nog voor renovatie, straks ook voor nieuwbouw. Simon Verduijn, manager NOM Keur bij de Stroomversnelling zal de nieuwbouw-versie nader toelichten. Verder komt het perspectief van de bewoner uitgebreid aan bod.

Locatie

Buitenplaats Sparrendaal, Hoofdstraat 89 Driebergen

Kijk hier voor meer informatie en het programma.

deelnemen