Contact

Algemeen

Anna van Buerenplein 43
Postbus 90608
2509 LP Den Haag

Manager Leden & Support a.i.

Ivo Opstelten

 

 

06 23 29 16 16
Manager Innovatie

Maarten Hommelberg

Springt over de beren op de NOM-weg met zijn no-nonsense aanpak. Ontwikkelt samen met leden en het innovatie-team ook oplossingen. Is daarnaast relatiemanager voor de toeleverende industrie.

 

06 11 88 22 27
Manager Conditionering

Klaas Vegter

Bekijkt de wereld met een open blik en brede belangstelling. Hecht belang aan nuance en zorgvuldige formulering. Werkt doelmatig en vaak in pak, gelukkig wel altijd met een brede glimlach en het motto ‘energie zit in alles’ .
06 12 13 75 66
Manager Internationaal

Ron van Erck

Gedreven en overtuigend. Leidt de uitbereiding van Energiesprong/Stroomversnelling in andere landen. Na Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn Italie, Duitsland en New York State de nieuwe nul op de meter markten.
+31 (0)6 11 78 38 81
Secretaris

Harmke Bekkema

06 18 88 07 31
Manager ​Communicatie

Mariska van Oudheusden

Houdt zich bezig met communicatie rondom de leden van Stroomversnelling en de actualiteit. Regelt foto’s, films, persberichten, artikelen en verslagen voor de website, social media en andere mediakanalen.

06 41 48 00 24
​Secretariaat

Denise van den Broek

06 57 94 23 20
Aanspreekpunt (Potentiële) Leden

Marjon Uyterlinde

Is het aanspreekpunt voor potentiële leden. Is flexibel en sociaal. Organiseert excursies, masterclasses, verdiepings-sessies en overige diensten.

06 48 15 52 75

Communicatiemedewerker

Lette de Wit

Is multi-inzetbaar. Werkt op de communicatieafdeling en houdt zich bezig met online activiteiten, de productie van events, en vormgeving.

06 15 51 90 01

Relatiemanagers

Stroomversnelling
Relatiemanager Netbeheerders

Paul Zwetsloot

Intrinsiek gemotiveerd en betrokken. Kennis en ervaring bij de netbeheerders, schakelt makkelijk tussen proces en inhoud. Ondersteunt en verbindt netbeheerders bij proces aanpak, dataontwikkelingen en de interactie tussen de netbeheerders en de andere stakeholders binnen de stroomversnelling.

06 39 08 92 65
Relatiemanager Corporaties

Jeffrey Mennen

Enthousiast en betrokken. Kennis en ervaring in corporatiesector, goed zicht op interne belangen en schakelt makkelijk tussen proces en inhoud.
Ondersteunt corporaties bij het opstellen van strategisch vastgoed beleid, vertaling naar concrete plannen en nemen van eerste stappen naar NOM.

06 10 11 38 78
Relatiemanager Gemeenten

Sander Nieuwenhuis

Is een enthousiaste verbinder die houdt van aanpakken. Is als relatiemanager gemeenten verantwoordelijk voor de contacten en ondersteuning van de gemeentelijke leden van Stroomversnelling.

06 24 68 17 47
Relatiemanager Corporaties

Maurice Coen

Organisatie- en veranderkundige. Onderzoeker bij Nyenrode Business Universiteit en als kennismakelaar betrokken bij Energiesprong. Gericht op de betekenis(waarde) van verduurzaming van de gebouwde omgeving voor organisaties.Expertise: Veranderen, innoveren en wendbaar organiseren

06 24 84 59 55
Relatiemanager Aanbieders

Serena Scholte

Is graag de aanjager van innovatie. Heeft ervaring met het matchen van vraag- en aanbod in de bouw. Is het aanspreekpunt voor aanbieders in de vereniging.

06 47 12 23 18

Projectleiders

Stroomversnelling
Programmamanager VvE’s naar Nul op de Meter (Ready)

Olivier Lauteslager

Aanjager van systeemverandering voor de VvE sector. Gedreven om visie in de praktijk te brengen en samen impact te creëren.

06 14 43 76 63
Projectleider Componentontwikkeling

Rens Verbruggen

Rens vindt het belangrijk om zijn energie in te zetten voor initiatieven die een wezenlijke impact kunnen maken. In de vorm van onderzoeken, verbinden, voorbereiden en actief meedenken. Resultaten bereiken door samen te werken en op meerdere fronten tegelijk te innoveren.

06 19 57 66 34
Projectleider NOM Hoogbouw

Marcel Elswijk

Initieert en verbindt graag mensen om complexe vraagstukken te vereenvoudigen en op te lossen. De Ontwikkelingstafel Hoogbouw ontwikkelt en levert de benodigde kennis om een gebouw met meer dan 5 lagen te verNOMmen.

06 24 25 62 91
Projectleider NOM Keur

Simon Verduijn

06 15 87 95 62
Projectleider NOM Financiën, EPV

Ivo Opstelten

06 23 29 16 16
Projectleider NOM Objectgebonden Financiering

Jolein Schorel

Een creatieve verbinder op zoek naar mogelijkheden. Werkt bij Stroomversnelling aan de ontwikkeling van een Gebouwgebonden financieringspropositie.

06 24 43 62 56
Projectleider NOM Warmtenetten

Jeroen Roos

Onderzoekt en puzzelt hoe NOM-woningen op een warmtenet hetzelfde resultaat kunnen behalen als andere NOM-woningen. Samen met de ontwikkeltafel buigt hij zich over techniek, regelgeving en de effecten voor bewoners, woningcorporaties en warmteleveranciers.

06 29 07 73 67