Jeffrey Mennen

17 oktober 2016

Enthousiast en betrokken. Kennis en ervaring in corporatiesector, goed zicht op interne belangen en schakelt makkelijk tussen proces en inhoud.
Ondersteunt corporaties bij het opstellen van strategisch vastgoed beleid, vertaling naar concrete plannen en nemen van eerste stappen naar NOM.