Hoogbouw energieneutraal? Yes, we can! Training voor corporaties

Voorbeeld NOM-concept van Renolution en Ibis Power

In 5 praktische stappen naar een uitvraag voor de markt

Stroomversnelling biedt een ontwikkeltraject aan voor woningcorporaties en andere verhuurders voor het prestatiegericht renoveren van hun hoogbouwobjecten.

Een unieke kans om in vijf maanden tijd samen met experts en andere woningcorporaties uw hoogbouw renovatieopgave van initiatief te laten uitgroeien naar een prestatiegerichte marktuitvraag en een basiscontract.

We werken met ‘No-Regret’ stappen of in één keer naar de hoogst haalbare energie prestatie rekening houdend met o.a. financiële ambities, bewonerswensen en beheer en onderhoud.

Trainingsdagen en inschrijven > http://stroomversnelling.nl/agenda/start-hoe-hoogbouw-training/

‘Het is leerzaam en interessant om te werken met concrete casussen en daarbij handvatten voor de aanpak te krijgen. Ook leuk en waardevol om praktijkervaringen van experts te horen.’
Bart de Boer – adviseur techniek en beleid bij woningcorporatie Vidomes

HOE Hoogbouw in het kort

Stroomversnelling gaat samen met uw renovatieteam en collega’s van andere woningcorporaties in een traject van 5 workshops van één dag aan de slag met een hoogbouwproject (vanaf 4 woonlagen) binnen uw organisatie. Van initiatief tot en met de uitvraag en het contract.

Na het volgen van deze workshops heeft u een uitvraag voor het project compleet en bent u klaar om aanbieders uit te nodigen een aanbod te doen en concepten te selecteren. Aanbieders hebben de door u opgestelde en gekozen energie-ambitie, uw strategisch voorraadbeheer en MJOP dan als helder uitgangspunt. U heeft kennis van de laatste stand van de huidige concepten, techniek en mogelijkheden. Daarnaast is er aandacht voor de financiële onderbouwing van de gewenste ambitie. In de doorlooptijd van dit traject is rekening gehouden met tussentijds benodigde bestuursbesluiten.

Gedurende het hele traject krijgt u ondersteuning van ervaren en betrokken procesbegeleiders en experts. U krijgt energetische, financiële, sociale en bouwfysische tools om verschillende energie ambities, zoals NOM of in stappen naar NOM (NOM-Ready) met elkaar te vergelijken en toe te passen op uw hoogbouwopgave. En om uw ambities te vertalen in een prestatiegerichte marktuitvraag en basiscontract. Daarnaast besteden we natuurlijk veel aandacht aan het bewonersproces en het daadwerkelijk behalen van de gewenste participatiegraad!

Het eindproduct na iedere workshopdag is steeds een afgerond onderdeel van de uiteindelijke uitvraag.

Wat kunt u nog meer verwachten?  

Wat vragen we van u? Wat neemt u mee?

Interesse in meedoen aan het HOE Hoogbouwtraject?

In november 2018 start Stroomversnelling met een tweede training voor hoogst haalbare energieprestatie voor Hoogbouw. Meer informatie en aanmelden via Marcel Elswijk, melswijk@stroomversnelling.nl

Mail uw gegevens en wij nemen contact met u op om uw hoogbouwopgave te bespreken.

U kunt ook direct contact opnemen met Marcel Elswijk, projectleider NOM Hoogbouw, via (06-24 25 62 91).

Kosten & Aanmelden

De investering voor het hele traject bedraagt € 9.755,00 (inclusief BTW) voor 2 deelnemers aan de vijf workshops en drie dagen extra expert- en procesondersteuning per woningcorporatie.

Trainingsdagen en inschrijven http://stroomversnelling.nl/agenda/start-hoe-hoogbouw-training/


Onderwerpen in de workshops

1e workshopdag – alles rond de ‘HOE Hoogbouwuitdaging’

Eindproduct na deze dag: een rapportage van de gebouwkwaliteit voor een goede uitvraag en een overzicht van de meest bepalende risico’s per gebouwtype.

Experts

Marcel Elswijk en Thijs Barkmeijer – bouwfysisch & rekentool voor hoogbouw

 

 2e workshopdag – Hoogst haalbare energie ambitie 

Eindproduct na deze dag: geformuleerde en doorgerekende prestatie-eisen duurzaamheid. Twee tools en huiswerk.

Experts:

Niels Sijpheer & Felix van Gemen – bouwfysisch & financieel

 

 3e workshopdag – Uitvragen op prestaties – vraagspecificatie en marktbenadering

Eindproduct na deze dag: een concept uitvraag.Het product en het proces door de ogen van de bewoner bekeken.

Experts

Simon Verduijn en José van der Loop – van aanbesteden naar inkopen en innovatiegericht uitvragen, NOM Keur en meerjarenonderhoud.

 4e workshopdag – Bewonerscommunicatie & HOE de hoogste bewonersparticipatie behalen
Het product en het proces bekeken door de ogen van de bewoner.

Eindproduct na deze dag: een concreet idee en ambitie ten aanzien van het bewonersproces.

Experts 

Doris de Bruijn, Marnette Vroegop – bewonerscommunicatie in hoge energieambitie opgaven met een trackrecord in nul-op-de-meteropgaven

 5e workshopdag – Afnemen en contracteren

Eindproduct na deze dag: de benodigde onderdelen om de Afnameovereenkomst Hoogbouw of een ander model in te kunnen vullen.

Experts

Janeck Janmaat – bouw, contract- & aanbestedingsjurist & José van der Loop – Afnameovereenkomst

 


Interesse in meedoen aan het HOE Hoogbouwtraject?

In november 2018 start start Stroomversnelling met een tweede training voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. Meer informatie en aanmelden kan via Marcel Elswijk, melswijk@stroomversnelling.nl

Mail uw gegevens en wij nemen contact met u op om uw hoogbouwopgave te bespreken.

U kunt ook direct contact opnemen met Marcel Elswijk, projectleider NOM Hoogbouw, via (06-24 25 62 91).