HOE Hoogbouw

Hoogbouw verduurzamen? In vijf maanden van initiatief tot prestatieuitvraag aan de markt!

Voorbeeld NOM-concept van Renolution en Ibis Power

In september 2018 start start Stroomversnelling met een tweede training voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw.  Een unieke kans om in vijf maanden tijd samen met experts en andere woningcorporaties uw hoogbouw renovatieopgave van initiatief te laten uitgroeien naar een prestatiegerichte marktuitvraag en een basiscontract. We werken in de bandbreedte van Label B tot en met NOM en energieleverend. Acht andere woningcorporaties gingen u in het eerste traject voor.

Ook interesse? Aanmelden kan via Marcel Elswijk, melswijk@stroomversnelling.nl

HOE Hoogbouw in het kort

Stroomversnelling gaat samen met uw organisatie en collega’s van andere woningcorporaties in een traject van 5 workshops van één dag aan de slag met een hoogbouwproject binnen uw organisatie. Van initiatief tot en met de uitvraag en het contract.

Na het volgen van deze workshops heeft u de uitvraag voor een project compleet en bent u klaar om aanbieders uit te nodigen een aanbod te doen en concepten te selecteren. Aanbieders hebben zo de door u opgestelde en gekozen energieambitie, uw strategisch voorraadbeheer en MJOP als helder uitgangspunt. Na de workshop heeft u bovendien kennis van de laatste stand van de huidige concepten, techniek en mogelijkheden. Daarnaast is ook uw opgave financieel doorgerekend. In de doorlooptijd van dit traject is rekening gehouden met tussentijds benodigde bestuursbesluiten.

Gedurende het hele traject krijgt u ondersteuning van ervaren en betrokken procesbegeleiders en experts. U krijgt energetische, financiële, sociale en bouwfysische tools om verschillende energieambities, zoals NOM, NOM-Ready, Label A of Label B met elkaar te vergelijken en toe te passen op uw hoogbouwopgave. Daarnaast besteden we natuurlijk veel aandacht aan het bewonersproces en het daadwerkelijk behalen van de gewenste participatiegraad!

Het eindproduct na iedere workshopdag is steeds een afgerond onderdeel van de uiteindelijke uitvraag. De laatste, zesde workshopdag is een extra dag met experts, om het marktbenaderingsproces in de praktijk te ondersteunen.

Wat kunt u nog meer verwachten?  

Wat vragen we van u? Wat neemt u mee?

Interesse in meedoen aan het HOE Hoogbouwtraject?

In september 2018 start start Stroomversnelling met een tweede training voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. Meer informatie en aanmelden kan via Marcel Elswijk, melswijk@stroomversnelling.nl

Mail uw gegevens en wij nemen contact met u op om uw hoogbouwopgave te bespreken.

U kunt ook direct contact opnemen met Marcel Elswijk, projectleider NOM Hoogbouw, via of 06-24 25 62 91.


Onderwerpen in de workshops

1e workshopdag – alles rond de ‘HOE Hoogbouwuitdaging’

Eindproduct na deze dag: een beeld van de gebouwkwaliteit voor een goede uitvraag en een overzicht van de meest bepalende risico’s per gebouwtype.

Experts

 

Marcel Elswijk en Thijs Barkmeijer – bouwfysisch & rekentool voor hoogbouw

 


2e workshopdag – Hoogst haalbare energie ambitie

Eindproduct na deze dag: geformuleerde en doorgerekende prestatie-eisen duurzaamheid.

Experts:

 

Niels Sijpheer & Felix van Gemen – bouwfysisch & financieel

 


3e workshopdag – Bewonerscommunicatie & HOE de hoogste bewonersparticipatie behalen
Het product en het proces door de ogen van de bewoner bekeken.

Eindproduct na deze dag: een concreet idee en ambitie ten aanzien van het bewonersproces.


Experts

 

Doris de Bruijn, Marnette Vroegop – bewonerscommunicatie in hoge energieambitie opgaven met een trackrecord in nul-op-de-meteropgaven

4e workshopdag – Uitvragen op prestaties – vraagspecificatie en marktbenadering

Eindproduct na deze dag: een concept uitvraag.


Experts

 

Simon Verduijn en José van der Loop – van aanbesteden naar inkopen en innovatiegericht uitvragen, NOM Keur en meerjarenonderhoud.

5e workshopdag – Afnemen en contracteren

Eindproduct na deze dag: de benodigde onderdelen om de Afnameovereenkomst Hoogbouw of een ander model in te kunnen vullen.


Experts

Janeck Janmaat – bouw, contract- & aanbestedingsjurist & José van der Loop – Afnameovereenkomst

 

6e extra workshopdag – beoordelen van aanbiedingen  

Deze workshopdag is bedoeld om de aanbiedingen van de bouwers te beoordelen op juiste kwaliteit samen met de experts. Ondersteuning voor zowel de bouwer als de corporatie.

Experts


Niels Sijpheer & Felix van Gemen – hebben beiden een trackrecord in toetsen en beoordelen van aanbiedingen met hoge energieambitie

 


Interesse in meedoen aan het HOE Hoogbouwtraject?

In september 2018 start start Stroomversnelling met een tweede training voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. Meer informatie en aanmelden kan via Marcel Elswijk, melswijk@stroomversnelling.nl

Mail uw gegevens en wij nemen contact met u op om uw hoogbouwopgave te bespreken.

U kunt ook direct contact opnemen met Marcel Elswijk, projectleider NOM Hoogbouw, via of 06-24 25 62 91.