Initiatieven

Deal Stroomversnelling

Stroomversnelling Huur is de deal die die in 2013 werd getekend door de woningcorporaties Portaal, Lefier, Woonwaard, Stadlander, Tiwos en Wonen Limburg samen met bouwbedrijven VolkerWessels, BAM, Ballast Nedam en Dura Vermeer. Deze Stroomversnelling Huur deal werd gemaakt om 11.000 woningen te renoveren tot een nul-op-de-meter woning. Deze 11.000 woningen vormen de opmaat voor nog eens 100.000 woningen en vormen de basis voor Stroomversnelling.

Internationaal

Stroomversnelling (onder de naam Energiesprong) spant zich ook in om in andere landen NOM renovaties een marktrealiteit te maken. Er zijn op dit moment marktontwikkelingsteams in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk opgezet en deze zijn onder regie van Stroomversnelling de marktcondities in deze landen aan het verbeteren. Een groep aanbieders en woningbouwcorporaties is in beide landen gevonden die NOM renovaties op schaal willen gaan realiseren. De eerste prototypes worden daar uiterlijk begin 2017 verwacht.

Hoogbouw

Nul-op-de-meter richt zich met name op laagbouw, terwijl juist in de verduurzaming van hoogbouwflats veel winst te behalen valt. Stroomversnelling werkt aan oplossingen en startte hiervoor de ontwikkeltafel Hoogbouw. De ontwikkeltafel Hoogbouw is onderdeel van het Stroomversnelling-innovatieprogramma.

Warmteversnelling

Woningcorporaties, bouwers en warmtebedrijven ondertekenden begin juli 2017 de intentieovereenkomst Warmteversnelling. De ondertekenaars willen in wijken, waar een collectieve warmtevoorziening een logische keuze is, een dubbelslag maken door grootschalige nul-op-de-meterwoningrenovaties (NOM-renovaties) te combineren met een aansluiting op een warmtenet waar nieuwe duurzaam/fossielvrij geproduceerde warmte aan wordt toegevoegd.

Brabant

Stroomversnelling Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de vijf grote gemeenten (B5) en regio gemeenten, bouwers, adviseurs, kennisinstituten en opdrachtgevers.

Zeeland

De gemeente Middelburg heeft zich in 2014 aangesloten bij de landelijke Stroomversnelling gericht op particuliere woningeigenaren die een Nul op de Meter woningverbetering realiseren. Inmiddels is er binnen Zeeland een samenwerking ontstaan onder de noemer de Zeeuwse Stroomversnelling. Hierin werken de 13 Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, onderwijsinstellingen, regionale Zeeuwse aanbieders en de vraagkant vanuit woningcorporaties, VvE’s en particuliere eigenaren samen.