Brabant

Stroomversnelling Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de vijf grote gemeenten (B5) en veel regio gemeenten, bouwers, adviseurs, kennisinstituten en opdrachtgevers. Gezamenlijk gaan deze partijen er voor zorgen dat in 2050 de Brabantse woningvoorraad energieneutraal is.  Dat betekent dat in de komende 35 jaar maar liefst 800.000 woningen Nul op de Meter (NOM) worden gemaakt.

De start: kwartiermakersteam maakt de weg vrij

In eerste instantie heeft een kwartiermakersteam in 2015 samen met de provincie en de B5 gemeenten Noord-Brabant enthousiast gemaakt voor een bijzondere ambitie: alle 800.000 woningen in Noord-Brabant zijn in 2050 Nul op de Meter. Dit is alleen haalbaar als er een flinke industrialisatieslag wordt gemaakt in de bouw. Door het op touw zetten workshops, tweedaagse bijeenkomsten en seminars heeft het kwartiermakersteam provincie, gemeenten, woningcorporaties, bouwers en toeleveranciers hiervoor warm gemaakt wat resulteerde in de ondertekening van de Deal Brabant Nul op de Meter.

De deal

Op 9 juli ondertekenden 111 partijen de Brabantse deal. De deal houdt in dat de ondertekenaars zich inzetten om vóór 2018 tenminste 1.000 woningen Nul op de Meter te maken. Dit aantal geeft marktpartijen ook de ruimte om innovatieve concepten uit te werken die vervolgens op grotere schaal kunnen worden toegepast. Na de dealondertekening is hard gewerkt aan de uitvoering ervan. Elf woningcorporaties bijvoorbeeld hebben al meer dan 1.000 woningen aangewezen die eind 2017 Nul op de Meter moeten zijn.

Fase 2: een stuurgroep

Om de uitvoering van de Brabantse deal voor de korte- en lange termijn handen en voeten te geven is medio 2016 een interim stuurgroep geformeerd onder voorzitterschap van Pierre Hobbelen, directeur van de woningcorporatie Thuisvester. De stuurgroep bestaat verder uit vertegenwoordigers van onder andere provincie, gemeenten, woningcorporaties en bouwers en zet zich in om voor eind 2017, 1000 woningen in Noord-Brabant Nul op de Meter te maken. Hiermee neemt zij de taken van het kwartiermakersteam over.

Correspondentie adres

Postbus 5061
5201 GB
’S-HERTOGENBOSCH

twitter: @SV_Brabant

Contactpersonen

Pierre Hobbelen  p.hobbelen@thuisvester.nl
Clemens Kramer ckraemer@brabant.nl