Elkien

De Friese Woningcorporatie Elkien heeft de ambitie om 20.000 woningen in hun bezit voor 2030 te verbeteren en te verduurzamen. Om deze ambitie te versnellen en te versoepelen zoeken zij de samenwerking met Stroomversnelling. Elkien wil voor de woningen die zij naar Nul op de Meter gaan renoveren op zoek naar innovatieve producten en concepten. Binnen Stroomversnelling hopen zij hulp te krijgen rondom wet- en regelgeving, financiering en rendement. Daarnaast willen zij met de structurele aanpak die zij hanteren de leden van Stroomversnelling inspireren.
www.elkien.nl