Wonen Limburg

Wonen Limburg is Limburgs grootste woningcorporatie, actief in de hele provincie en in het aangrenzend Zuidoost-Brabant.
Wonen Limburg beheert 25.000 woningen en maatschappelijk vastgoed en er werken ruim 275 medewerkers bij Wonen Limburg.

“We zijn een woningcorporatie die niet de stenen, maar juist de mensen centraal stelt. ”

https://www.wonenlimburg.nl