Aanvragen

Proces

Het volledige aanvraagproces staat beschreven in Hoofdstuk 2 van het Handboek NOM Keur.

Een samenvatting voor NOM Keur op Propositie (Fase 1) is: indien een aanbieder de keuze maakt voor NOM Keur, wordt dit geregistreerd door het secretariaat van Stroomversnelling. De aanbieder vraagt NOM Keur in één keer aan voor alle fases. Voor NOM Keur op Propositie geeft de aanbieder in de Maatlat aan op welke manier hij aan de eisen voor NOM Keur op Propositie voldoet. Daarbij levert hij benodigde bewijslast aan. Wanneer de ingevulde Maatlat is ontvangen bij het secretariaat wordt deze voorgelegd aan een panel van experts dat is aangesteld vanuit NOM Keur. Afhankelijk van de beoordeling van de stukken wordt het NOM Keur op Propositie certificaat uitgegeven of een verbetermogelijkheid geboden.

Contact

Meer weten of het NOM Keur aanvragen? Neem dan contact met Stroomversnelling via nomkeur@stroomversnelling.nl

Kosten

De eenmalige kosten voor een NOM Keur aanvraag zijn, voor een aanbieder die lid is van Stroomversnelling, € 10.500,-. Dit is, uitgaande van goede toepassing, onafhankelijk van de hoeveelheid gerealiseerde woningen met dezelfde propositie en geldt voor alle drie fases. Aanbieders die geen lid zijn van Stroomversnelling betalen € 15.000,-. Een aanbieder schaft het NOM Keur voor alle fases in één keer aan.

De terugkerende kosten voor het behouden van een NOM Keur zijn € 2.750,- per jaar per goedgekeurde propositie. Dit bedrag is bedoeld voor de doorontwikkeling van het keurmerk en het blijven vergroten van de waarde van het NOM Keur voor de aanvrager.

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Houdbaarheid

Er geldt een maximale geldigheid van een toegekend NOM Keur certificaat van 2 jaar. Na 2 jaar is een (zo mogelijk lichtere) herbeoordeling vereist.