Fases

Of een woning voldoet aan de eisen voor het NOM Keur, wordt getest op drie momenten: propositie, toepassing en levensduur. Dit zijn de drie fases van de reis die een goede NOM-propositie aflegt: van concept op de tekentafel van de aanbieder naar een Nul-op-de-meter-woning waarin geleefd wordt.

Fase 1 – NOM Keur op Propositie

Tijdens de toetsing van het concept (NOM Keur op Propositie) worden de technische en procesmatige eigenschappen van het concept beoordeeld; van technisch ontwerp, kwaliteitscontroleplan tot prestatievoorwaarden en bewonerscommunicatie. Onderdeel daarvan is of voldaan wordt aan de wettelijke eisen om een energieprestatievergoeding te mogen innen. Dit biedt ook particuliere woningeigenaren garantie dat de woning aan zeer hoge eisen voldoet. De aanbieder levert de specificaties en onderbouwing van zijn ontwerp aan op basis van een vastgesteld format, de NOM Keur ‘maatlat’. Het auditteam van het NOM Keur beoordeelt vervolgens de propositie op volledigheid en prestaties. Als de propositie voldoet, ontvangt de aanbieder hierop het NOM Keur op Propositie.

Fase 2 – NOM Keur op Toepassing

Tijdens de tweede stap wordt beoordeeld of het concept ook daadwerkelijk goed wordt uitgevoerd bij een concreet project. De aanbieder moet onderbouwen dat hij de kwaliteit in de uitvoering heeft gewaarborgd en gemeten, zodat alle beloofde prestaties bij elke woning worden gehaald. Het auditteam beoordeelt de aanpak en voert zelf steekproefsgewijs een keuring uit na de realisatie. Indien de beoordeling positief is, ontvangt de aanbieder het NOM Keur op Toepassing.

Fase 3 – NOM Keur op Levensduur

In de derde stap toont de aanbieder aan dat de beloofde prestaties in de praktijk worden gehaald. De aanbieder overlegt hiertoe aan het auditteam een evaluatie van de meetgegevens van de woningen en een reviewrapportage van gebruikerservaringen. De review vindt in het geval van renovatie vóór, tijdens, vlak na en een jaar na oplevering, plaats. Bij nieuwbouw is dat vlak na en een jaar na oplevering.