Voor wie is Stroomversnelling?

Stroomversnelling voor leden

Samen ontwikkelen
De belangrijkste randvoorwaarden voor Nul op de Meter zijn: voldoende investeringsruimte (EPV), een goed en betaalbaar NOM-product, een keurmerk dat waarborgt dat Nul op de Meter ook echt Nul op de Meter is (NOM-Keur) wat op zijn beurt weer het vergunningstraject (flora & fauna) versnelt. Stroomversnelling zet zich dagelijks in om deze en andere condities te optimaliseren. Dit kan niet zonder input en steun van de leden. Onze leden bevinden zich midden in het speelveld dus weten van de hoed en de rand. We werken daarom graag samen. Leden krijgen daar veel voor terug! Wat kunt u verwachten als lid?

Onderdeel van het netwerk
Door lid te zijn van Stroomversnelling maakt u deel uit van een divers netwerk. 10 keer per jaar organiseert Stroomversnelling voor haar leden een samenwerkdag. Tijdens deze dagen worden de laatste updates in techniek, bewonersparticipatie en marktcondities gedeeld. Belangrijke documenten, die voortkomen uit de ontwikkeltafels worden vastgeklikt zoals het NOM-Keur en een basis uitvraagdocument. Iedereen uit het NOM speelveld is aanwezig dus er wordt naast hard gewerkt, flink bijgepraat en genetwerkt.

De agenda bepalen
U bepaalt als lid ook mede de agenda. Denk bijvoorbeeld aan Nul op de Meter en warmtenetten. We werken op dit moment samen aan een aantal ingebrachte casussen van woningcorporaties om te onderzoeken wat er nodig om Nul op Meter in combinatie met warmtenetten mogelijk te maken. Ook het berekenen van marktwaarde in combinatie met Nul op de Meter en het ontwikkelen van het NOM-Keur staan prominent op de agenda. Bouwers, woningcorporaties en toeleveranciers bepalen samen met ons de voorwaarden die aan het NOM-Keur gekoppeld worden.  U bepaalt dus mede de koers die we varen.

Specifieke ondersteuning voor uw organisatie
Stroomversnelling biedt verder specifieke ondersteuning voor woningcorporaties, aanbieders en gemeentes. Hiervoor zetten wij relatiemanagers in en putten we uit onze expertpoule. Onze experts krijgen vier keer per jaar een training en zijn dus op de hoogte van de aller laatste ontwikkelingen binnen Nul op de Meter, of het nou gaat om het aanbod, de EPV, bewonersparticipatie of flora en fauna.

Ook kunt u voor uw publiciteit over Nul op de Meter gebruik van maken van onze foto- en filmarchief op Flickr, Vimeo en Youtube.

Hieronder vindt u ons specifieke aanbod per doelgroep. We nodigen u graag uit om contact met ons op te nemen mocht uw interesse hebben om zich bij Stroomversnelling aan te sluiten. In een gesprek kunnen we samen kijken op welke manier uw organisatie bij Stroomversnelling past en wat wij voor u kunnen betekenen. Voor meer informatie en het plannen van een afspraak kunt u contact opnemen met ons secretariaat; e-mail: secretariaat@stroomversnelling.nl of telefoonnummer: 06 57 94 23 20

Marjon Uyterlinde

Is het aanspreekpunt voor potentiële leden. Is flexibel en sociaal. Organiseert excursies, masterclasses, verdiepings-sessies en overige diensten.

06 48 15 52 75

Lidmaatschap voor woningcorporaties

Woningcorporaties die naar NOM willen, worden door Stroomversnelling gedurende het hele Nul op de Meter traject ondersteund door een relatiemanager. Dit begint met het samen maken van een plan van aanpak. De relatiemanager draagt waar nodig de juiste kennis en experts aan. We putten hierbij uit onze expertpoule, speciaal opgeleide mensen die op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelen met betrekking tot Nul op de Meter. Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het doorrekenen van de businesscase, het vinden van het juiste aanbod of het onderzoeken hoe Nul op de Meter aansluit bij andere opgaven zoals langer thuis wonen.

Workshops en tools
Stroomversnelling biedt verder een aantal handige tools aan, zoals de Servicebox voor corporaties. Hierin staan workshops en masterclasses verzameld die u houvast en verdieping bieden in uw Nul op de Meter traject. Een aantal van deze workshops zijn gratis voor leden. Ook op de eerder genoemde samenwerkdagen worden speciale workshops gegeven bijvoorbeeld m.b.t. bewonerscommunicatie en -participatie en de laatste ontwikkelingen rond de EPV.

Andere tools zijn bewonerscommunicatie.com, de kennis- en expertwebsite Energielinq.nl en onze kant-en-klare presentaties om intern en aan bewoners heldere uitleg te geven over wat Nul op de Meter is en wat de EPV inhoudt.

Mee-ontwikkelen
U kunt zich als lid ook aansluiten bij relevante ontwikkeltafels / werkgroepen en hier eventueel een specifieke casus van uw woningcorporatie inbrengen. Daarnaast  kunt u gebruik maken van de samen ontwikkelde basisdocumenten, zoals het in ontwikkeling zijnde basis uitvraagdocument.

Lidmaatschap voor aanbieders

Als lid bent u onderdeel van een uitgebreid kennisnetwerk en draagt u bij aan de verdere ontwikkeling en verbetering van Nul op de Meter. U heeft toegang tot de laatste ontwikkelingen en het grootste Nul op de Meter netwerk van Nederland en Internationaal. Wat kunt u precies verwachten?

Mee-ontwikkelen aan de condities
Als aanbieder ontwikkelt u mee aan de standaardisering van contracten, het vraag- en aanbodproces en het monitoringsprotocol. Ook werkt u samen met Stroomversnelling en andere leden aan het vormgeven van de condities; welstand, flora & fauna en financiering.

Productontwikkeling
U kunt uw producten verder ontwikkelen door gebruik te maken van aanwezige kennis en expertise binnen de vereniging. Vergaar kennis door gebruik te maken van de Servicebox voor Aanbieders (workshops, masterclasses en coaches) en de Stroomversnelling Academy. De Academy biedt elke samenwerkdag kennis aan over een actueel onderwerp. Maar u kunt ook uw collega´s en/of toeleveranciers uitnodigen voor de NOM-crash cursus, elke ochtend tijdens de samenwerkingsdagen. Zo brengt u ook hen op de hoogte van wat Nul op de Meter inhoudt.

Matching
Op verzoek en naar behoefte matchen wij leveranciers voor deelproducten en deelcomponenten van onderaannemers aan aanbieders. Daarnaast hebben we een goed beeld van de vraag van corporaties zodat wij ook hier de juiste aanbieders bij kunnen matchen. Ook kunt u ons inschakelen om een woningcorporatie kennis over de Nul op de Meter te brengen.

Lidmaatschap voor gemeentes

Voor gemeentes biedt Stroomversnelling drie vormen van lidmaatschap aan: een basislidmaatschap, regiolidmaatschap en een ondersteuningslidmaatschap.

Basislidmaatschap
Het basislidmaatschap houdt in dat u een speciale coach van ons krijgt waarmee u in een tweetal gesprekken komt tot een handelingsperspectief en een actieplan voor uw gemeente. Daarnaast heeft u het voordeel als gemeente deel te kunnen nemen aan netwerkbijeenkomsten. U heeft toegang tot specifieke kennis en experts, de kennisdatabank Energielinq.

Door lid te worden draagt uw gemeente bovendien bij aan de conditionering van de algemene randvoorwaarden die voor alle partijen van belang zijn bij het renoveren naar Nul op de Meter. Hierbij kunt u denken aan de ontwikkeltafels voor financieringsvraagstukken, regelgeving, het NOM keur en het verbeteren van het aanbod.

Regiolidmaatschap
Het regiolidmaatschap is een aanvulling op het basislidmaatschap. Met dit lidmaatschap wordt de regionale samenwerking vorm gegeven en ondersteund door kwartiermakers. Een kwartiermaker zorgt dat de juiste partijen om tafel zitten voor het starten van een Nul op de Meter project. Tijdens verschillende bijeenkomsten wordt samen met die partijen, dieper ingegaan op inhoudelijke thema’s.

Ondersteuningslidmaatschap
Ook dit lidmaatschap is extra op het basislidmaatschap. Met dit lidmaatschap wordt de specifieke ondersteuning voor de organisatie op maat vorm gegeven. Het geeft concreet uitvoering aan het handelingsperspectief en de aanpak die is vormgegeven in het basislidmaatschap. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Servicebox voor gemeenten. Deze bevat masterclasses, excursies, procesbegeleiding en coaching die zijn gekoppeld aan relevante thema’s voor gemeenten denk daarbij aan het stadsproces, beleidsverankering, procedures en regelgeving, bewonerscommunicatie etc..

Ik wil lid worden

Wij verwelkomen u graag. Voor meer informatie en lid worden, kijk op http://stroomversnelling.nl/over-stroomversnelling/wat-we-doen-voor-leden/wat-we-doen-voor-leden/