Wat doet Stroomversnelling?

Stroomversnelling geeft uitvoering aan de noodzakelijke maatschappelijke innovatie die nodig is voor de energietransitie. Dat doen wij door te ontwikkelen, verbinden, kennis te delen en de juiste randvoorwaarden te creëren. 

Ontwikkelen

Leden van Stroomversnelling ontwikkelen innovatieve Nul op de Meter renovatieproducten en realiseren samen slimme renovatieprojecten. Stroomversnelling ondersteunt dit op vele manieren én activeert nieuwe spelers te participeren in de transitie. We werken met name aan standaardisatie, marktconditionering, innovatie en volumevergroting.

Verbinden

Stroomversnelling verbindt de maatschappelijke stakeholders zoals woningcorporaties en gemeenten en private stakeholders zoals bouwers en toeleveranciers.. Wij doen dit niet alleen op de verschillende niveaus waarop zij acteren, maar ook rond de brede maatschappelijke thema’s die in de gebouwde omgeving aan de orde zijn. Stroomversnelling legt relaties tussen partijen die elkaar nodig hebben: woningbouwcorporaties en aanbieders van NOM-renovaties voor succesvolle projecten, innovatieve toeleveranciers en renovatieconcept-ontwikkelaars voor robuustere goedkopere NOM-renovaties, netwerkbedrijven en corporaties voor een geplande uitfasering van het gasnetwerk in NOM-wijken en overheden en marktpartijen voor een gebalanceerd en effectief regelgevend kader.

Kennis delen

Stroomversnelling zorgt ervoor dat regelgevers, welstandscommissies, bouwers, leveranciers en woningbouwcorporaties samenwerken aan een toekomstbeeld en vanuit hun eigen rol bijdragen aan de realisatie daarvan. Hierbij willen we vooruit blijven kijken naar de grotere maatschappelijke doelen waar de gebouwde omgeving mee te maken heeft. De kennis die wordt opgedaan bij Nul op de Meter projecten stellen wij breed beschikbaar voor de markt: innovaties, interne processen binnen bedrijven en businessmodellen. Kennis wordt gedeeld op de samenwerkdagen, op de kennishub Energielinq.nl en via onze publicaties. Zo leert iedereen van elkaars ervaringen, worden vergissingen maar één keer gemaakt en worden producten in snel tempo doorontwikkeld.

Randvoorwaarden creëren

Stroomversnelling versnelt de marktontwikkeling door de agenda te zetten en de opgaves op het juiste niveau en bij de juiste spelers te beleggen. De focus ligt op de daadwerkelijke realisatie van renovaties zodat de opgave én de oplossingen steeds beter zichtbaar worden. Door de juiste marktcondities te creëren wordt de opgave rendabel en (dus) nog aantrekkelijker. Nul op de Meter kan alleen succesvol zijn als de randvoorwaarden goed zijn. Denk aan: financiering voor corporaties en particulieren, waardebepaling, regelgeving, het NOM-Keur en salderen. Daarnaast onderzoeken we hoe warmtenetten een rol kunnen spelen in de transitie en hoe andere proposities, zoals langer thuis wonen, slim gecombineerd kunnen worden met Nul op de Meter.

Alle ondersteunende activiteiten van Stroomversnelling sluiten aan bij de praktijk, bij de vragen en issues die in de markt spelen. Die vragen worden in een gestructureerd proces samen met de markt opgelost en meteen in praktijk gebracht.

Samenwerking met Platform31
De activiteiten rond de propositieontwikkeling worden deels in samenwerking met Energiesprong|Platform31 uitgevoerd. Het gaat daarbij enerzijds om renovatieproposities voor VvE’s en om oplossingen voor langer thuis wonen, anderzijds gaat het om aanpassingen aan de standaard NOM-renovatie die bijdragen aan klimaatadaptatie, inbraakveiligheid en milieudoelstellingen.

Stroomversnelling internationaal
De aanpak van Stroomversnelling is inmiddels een voorbeeld geworden binnen Europa. Het Nederlandse model, een team van experts vanuit de markt en de overheid die samen de juiste condities creëren voor Nul op de Meter renovaties op grote schaal, is inmiddels ook overgenomen in Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. In zowel Groot-Brittannië als Frankrijk is onder de naam Energiesprong, een team actief en een coalitie van stakeholders bijeengebracht. De eerste pilotprojecten worden eind 2016 verwacht. In Duitsland is interesse om eenzelfde beweging te starten. Door internationale samenwerking worden cross-nationaal ervaring en kennis opgedaan en ontstaat een enorme markt voor Nul op de Meter.