Support

Stroomversnelling legt verbindingen en zorgt dat samengewerkt wordt tussen partijen die elkaar nodig hebben: woningbouwcorporaties, aanbieders, toeleveranciers en NOM-conceptontwikkelaars, netwerkbedrijven, overheden, banken, hypotheekverstrekkers, en andere spelers in het veld. Zij ontmoeten elkaar en werken samen, onder meer tijdens de maandelijkse samenwerkdagen.

De kennis die wordt opgedaan bij Nul op de Meter projecten, stellen we breed beschikbaar. Deze kennis wordt gedeeld op de samenwerkdagen, op de kennishub Energielinq.nl en via onze publicaties. Zo leert iedereen van elkaars ervaringen, worden vergissingen maar één keer gemaakt en worden producten in snel tempo doorontwikkeld.

Ook bieden we een grote variatie aan van workshops en cursussen, voor elke stap in het Nul op de Meter proces.

Wat doet stroomversnelling verder voor haar leden?

De belangrijkste randvoorwaarden voor Nul op de Meter zijn: voldoende investeringsruimte (EPV), een goed en betaalbaar NOM-product, een keurmerk dat waarborgt dat Nul op de Meter ook echt Nul op de Meter is (NOM-Keur) wat op zijn beurt weer het vergunningstraject (flora & fauna) versnelt. Stroomversnelling zet zich dagelijks in om deze en andere condities te optimaliseren. Dit kan niet zonder input en steun van de leden. Onze leden bevinden zich midden in het speelveld dus weten van de hoed en de rand. We werken daarom graag samen. Leden krijgen daar veel voor terug!

Wat kunt u verwachten als u aansluit bij Stroomversnelling? >>>

Ik wil graag aansluiten bij Stroomversnelling >>>