Samenwerkdagen

Stroomversnelling organiseert 9 keer per jaar een samenwerkdag voor al haar leden. De samenwerkdagen zijn het moment waarop leden elkaar ontmoeten. Er wordt kennis uitgewisseld, samengewerkt, ontwikkeld en ideeën en leerervaringen worden gedeeld. Ook worden nieuwe contractvormen en concepten ontwikkeld, problemen gedeeld en soms ook gelijk opgelost. Samen werken we aan standaardisatie, marktconditionering, innovatie en volumevergroting.

Van elke samenwerkdag wordt een verslag gemaakt. Vindt hier het verslag van de vorige samenwerkdag.

Datum overzicht van alle samenwerkdagen in 2017:

  • Donderdag 19 januari
  • Donderdag 16 februari
  • Donderdag 16 maart
  • Donderdag 11 mei
  • Donderdag 15 juni, inclusief ALV
  • Donderdag 6 juli
  • Donderdag 14 september
  • Donderdag 12 oktober, inclusief bestuurdersdiner
  • Donderdag 9 november

Of kijk in de agenda