Events

Kom naar de Samenwerkdag op 15 november

29 oktober 2018

Donderdag 15 november a.s. organiseren we de laatste Samenwerkdag van dit jaar. We kijken ernaar uit om samen met onze leden verder te werken aan vraagstukken en onderwerpen die de verduurzaming in Nederland versnellen.

Programma Samenwerkdag
12.00-13.00 uur – Ontvangst met lunch in Het Huis in Utrecht
13.00-13.30 uur – Plenair: Actualiteit
13.30-14.45 uur – 1ste ronde deelsessies

  • Circulariteit en de energietransitie
  • Brainstorm: van toolbox NOM-Ready naar producten voor de markt

14.45-15.00 uur – Pauze
15.00-16.30 uur – 2de ronde deelsessies

  • Maak kennis met de Energieprestatie Monitoring Norm
  • Verenigingen van Eigenaren naar nul-op-de-meter

16.30-17.00 uur – Afsluiting
17.00-18.00 uur – Borrel

Deelsessies

Circulariteit en de energietransitie
Tijdens deze deelsessie gaan we, op basis van een inleidende paneldiscussie, in op het onderwerp ‘circulariteit’. Tijdens de paneldiscussie bespreken we, samen met drie experts op dit gebied (Madaster, Delta Development group en VolkerWessels) het nut en de noodzaak van circulariteit in relatie tot de energietransitie. Onderwerpen van discussie zijn de specifieke mogelijkheden van circulariteit in relatie tot nul-op-de-meter concepten en de wijkaanpak in het algemeen. Ook komen de (procesmatige, financiële, en sociale) voordelen van circulariteit aan bod, maar ook de knelpunten die de brede uitrol en standaardisering van circulariteit tegenhouden. Na de paneldiscussie gaan wij graag met jou in gesprek over het hoe en waarom wel/niet van circulariteit. Hierbij is zowel aandacht voor de aanbiedende als de vragende kant.

Mocht je graag willen komen en vooraf al vragen hebben of ons iets mee willen geven, dan stellen we dat zeer op prijs! Je kunt je vraag mailen naar wvenst@stroomversnelling.nl.
Doelgroepen: aanbieders, toeleveranciers, woningcorporaties en gemeenten

Brainstorm: van toolbox NOM-Ready naar producten voor de markt
Stroomversnelling heeft het afgelopen jaar een methodiek ontwikkeld voor het beoordelen van een stapsgewijze aanpak naar nul-op-de-meter. Wanneer is het een slimme stap? Hoe sluit die stap aan op de volgende stap? Hoe zorg ik dat ik later geen spijt krijg?

De vraag is nu: hoe kunnen we deze methodiek het beste inzetten zodat je er zo veel mogelijk aan hebt? Dat willen we samen met jou gaan verkennen in een gefaciliteerde workshop. We focussen op drie verduurzamingsketens: Corporatie huur renovatie, Particuliere eigendom renovatie en VvE renovatie. Ben je in welke hoedanigheid dan ook betrokken bij één van deze ketens? Kom dan naar de brainstorm! Uiteraard sturen we je als deelnemer het uitgewerkte resultaat naderhand toe.

Mocht je graag willen komen en vooraf al vragen hebben of ons iets mee willen geven, dan stellen we dat zeer op prijs! Mail je vraag naar fvgemen@stroomversnelling.nl.
Doelgroepen: corporaties, aanbieders, vertegenwoordigers van particulieren en VvE’s

Maak kennis met de Energieprestatie Monitoring Norm
Monitoring is onlosmakelijk verbonden met nul-op-de-meter en de EPV, maar het is nog niet vanzelfsprekend dat het monitoren van de prestaties goed verloopt. Het afgelopen jaar is daarom door deelnemers van de Ontwikkeltafel Monitoring gewerkt aan specificaties voor integrale monitoringsystemen. Deze specificaties hebben geresulteerd in de Energieprestatie Monitoring Norm, die voorschrijft hoe een monitoringsysteem moet presteren. Tijdens deze workshop bespreken we wat de norm precies inhoudt, de meerwaarde ervan, en hoe je zelf gebruik kunt gaan maken van de norm.

Mocht je graag willen komen en vooraf al vragen hebben of ons iets mee willen geven, dan stellen we dat zeer op prijs! Mail je vraag naar rverbruggen@stroomversnelling.nl.
Doelgroepen: corporaties, aanbieders, toeleveranciers

Verenigingen van Eigenaren naar nul-op-de-meter
Wat hebben we geleerd uit recente projecten en wat heb jij daaraan? Stroomversnelling heeft de afgelopen jaren in samenwerking met Platform31 veel ervaring opgedaan met het verduurzamen van VvE’s naar nul-op-de-meter. In deze workshop gaan we niet alleen in op de vragen die hierbij een rol spelen, maar we laten ook zien welke hulpmiddelen zijn ontwikkeld om antwoorden te vinden op die vragen. Denk hierbij aan het in kaart krijgen van bewonerswensen, het maken van een uitvraag, verkennen van besparingspotentieel, inzicht in woonlastenontwikkeling en financieringspotentieel.

Na het volgen van deze workshop weet je welke hulpmiddelen er zijn ontwikkeld en wat er bij komt kijken om een VvE te verduurzamen richting nul-op-de-meter.

Mocht je graag willen komen en vooraf al vragen hebben of ons iets mee willen geven, dan stellen we dat zeer op prijs! Je kunt je vraag mailen naar nsijpheer@stroomversnelling.nl.
Doelgroepen: gemeenten, corporaties met gespikkeld bezit, aanbieders, adviseurs

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden.

Plaats & Tijd
De Samenwerkdag zal plaatsvinden bij Het Huis in Utrecht. Ontvangst is vanaf 12.00 uur met een lunch. Het programma begint om 13.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur waarna we afsluiten met een borrel.

Het Huis
Boorstraat 107 | 3513 SE Utrecht
T 030 231 58 44 | info@hethuisutrecht.nl

Het Huis Utrecht heeft een goede bereikbaarheid – dichtbij Utrecht CS en uitvalswegen. Er wordt druk gebouwd aan Station Utrecht Centraal. Dit zorgt ervoor dat het met de auto nog wel eens lastig kan zijn om door het centrum heen te rijden. Kom je met de auto, houdt hier dan rekening mee. Er zijn circa 30 parkeerplekken direct voor de locatie (betaald parkeren). Mochten deze plekken al bezet zijn, dan kun je de auto in de wijk parkeren (ook betaald parkeren).

Vanaf Utrecht Centraal is het zo’n 10 minuten lopen maar bij slecht weer kun je uiteraard ook een bus nemen. Er zijn diverse bussen die je op de bestemming brengen.

We zien je graag op donderdag 15 november!