EnergyGo

EnergyGO is een kennisintensief en data driven IT-partner voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De kennis die wij op doen bij het faciliteren van innovatietrajecten koppelen wij aan slimme data-analyse & visualisatie. Daarmee kunnen wij snel inspelen op de marktontwikkelingen en dit doorvertalen in integrale simulatie en monitoring tools. 

https://www.energygo.nl