Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam is een grote stadscorporatie met meer dan 50.000 woningen in bezit. Van alle woningen zijn hooguit 5.000 woningen grondgebonden de rest is gestapeld. Juist deze woningen zijn een uitdaging in de transitie naar energieneutraal. Kennisuitwisseling en meedenken over innovaties brengt voor beide partijen goede NOM-producten voor portiekflats en hoogbouw dichterbij.

https://www.woonstadrotterdam.nl