Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Stroomversnelling lanceert inspiratieplatform: Omgevingswet en energietransitie met 4 tips

Vandaag lanceert Stroomversnelling het nieuwe platform stroomversnelling.nl/omgevingswet aan ruim 80 gemeenten, woningcorporaties en andere koplopers en partnerorganisaties van de energietransitie. Het platform bundelt tips en voorbeelden over de omgevingswet en de energietransitie. De energietransitie is een van de grote, strategische opgaven voor een toekomstbestendig Nederland.

Het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs, het Energieakkoord en de Energieagenda is een enorme opgave. Woningen moeten in 2050 hun eigen, duurzame energie opwekken en gaan dus van het aardgas af. Dit betekent in dat er de komende 30 jaar ruim 7 miljoen woningen moeten worden gerenoveerd. Dat zijn dus ruim 200.000 woningen per jaar. Eén van de doelen van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2020 ingaat, is dat gemeenten meer regie krijgen bij de energietransitie. Stroomversnelling biedt 4 tips die gemeenten helpen om in 2020 klaar te staan de nieuwe omgevingswet in praktijk te brengen.

Gemeenten cruciale rol in energietransitie

Gemeenten vervullen volgens de Energieagenda van het kabinet-Rutte II een cruciale rol in de energietransitie. De Omgevingswet helpt gemeenten hiervoor de randvoorwaarden te scheppen en te bevorderen dat op het goede moment de juiste investeringsbeslissingen worden genomen. Op lokaal en regionaal niveau kan het best worden bekeken wat de besparingsmogelijk­heden zijn, welke duurzame alternatieven geschikt zijn om in de warmtevraag te voorzien en in welk tempo de transitie vorm kan krijgen. De gemeente legt in een Omgevingsplan, tevens lokaal energie- en warmteplan, vast op welke wijze en met welke instrumenten de verduurzaming vorm krijgt.

Online platform

De Omgevingswet biedt kansen om de energietransitie van steden, dorpen en wijken een boost te geven. Er is al veel kennis en er zijn al tal van goede voorbeelden waarvan anderen kunnen leren. Dat laat het nieuwe online platform stroomversnelling.nl/omgevingswet zien. Op het platform vindt u alle actuele informatie die is opgesteld door Stroomversnelling, in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Op het online platform wordt beschreven wat er met de Omgevingswet verandert. Daarna volgen vier tips over wat gemeenten kunnen doen om vaart te zetten achter de energietransitie, met voorbeelden van hoe dat in diverse gemeenten al gebeurt. Welke kansen biedt de wet voor u als gemeente? En wat kunt u doen om daarop voor te sorteren? Het platform biedt inspiratie aan gemeentebestuurders en beleidsmedewerkers, het helpt gemeenten om in 2020 klaar te staan de nieuwe omgevingswet in praktijk te brengen.

4 tips voor gemeenten om energietransitie een boost te geven

Dit zijn kort de vier tips die inspiratie en handelingsperspectief bieden voor gemeenten die vaart willen zetten achter de energietransitie:

  1. Bepaal samen met de netbeheerder wanneer het aardgasnetwerk niet meer wordt vervangen en breng de duurzame alternatieven in kaart.
  2. Gebruik ruimtelijke ordening om vraag en aanbod in balans te brengen
  3. Creëer ruimte in het omgevingsplan voor duurzame maatregelen
  4. Stimuleer gebieds- en wijkgerichte samenwerkingsverbanden

Inspiratie en verhalen uit de praktijk

Op het online platform worden bovenstaande tips uitgebreid besproken en zijn aangevuld met inspirerende verhalen uit de praktijk. Zo gingen in Woerden de gemeente, woningcorporatie Groenwest en netbeheerder Stedin vroegtijdig om tafel om de plannen voor een NOM-renovatie in het Schilderskwartier te bespreken. In het dorp Loenen is een burgerinitiatief voor zonnepanelen uitgegroeid tot een energiecoöperatie die zich inzet voor een energieneutraal Loenen en in Wageningen wordt de mogelijkheid van een ondergronds energie-opslagsysteem onderzocht.

Stroomversnelling geeft ook workshops over het thema. Als gemeenten interesse hebben kunnen zij contact opnemen met Merel Philippart, philippart@squarewise.com. De workshop verschijnt binnenkort op Energielinq.nl, de kennishub van Stroomversnelling.

Wat verandert er met de Omgevingswet?

De Omgevingswet heeft als doel het omgevingsrecht eenvoudiger te maken. Maar liefst 26 wetten over de fysieke leefomgeving worden gebundeld in één wet met vier AmvB’s waarin de uitvoeringsregels staan. Deze uitvoeringsregels hebben ook gevolgen voor de lokale energietransitie. De Omgevingswet is overigens nog in voorbereiding. Er kunnen nog elementen worden gewijzigd en bevoegdheden van gemeenten kunnen bijvoorbeeld nog worden uitgebreid. Maar de hoofdlijnen liggen vast: Energie wordt integraal onderdeel van het omgevingsbeleid, gemeenten krijgen meer bevoegdheden, inwoners en andere stakeholders worden betrokken bij het maken van beleid en gemeenten krijgen nieuwe instrumenten om de energietransitie te faciliteren.

Download de brochure

Ga naar stroomversnelling.nl/omgevingswet

Deel dit bericht via social media: