Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

VvE Lindenhove stemt voor grootschalige renovatie

 

Op een speciaal ingelaste Leden Vergadering van VvE Lindenhove te Apeldoorn stemden woensdagavond ruim 98% van de aanwezigen in met het renovatie-aanbod van Coöperatie BENG Nederland. Aan dit besluit ging een zorgvuldige voorbereiding van alle partijen vooraf. Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de 2,5 jaar voorbereiding van het renovatietraject.

Dit tekent de inzet, vastberadenheid en het enthousiasme van het VvE-bestuur en de leden. Een volgende spannende fase breekt nu aan: het vinden van 30-jarige financiering tegen acceptabele voorwaarden voor de VvE en bewoners. Dit is spannend omdat er nog geen financieringsoplossingen met een looptijd langer dan 15 jaar voor VvE’s voor handen zijn. Om de maandlasten voor de bewoners betaalbaar te houden, is voor een dergelijke renovatie 30-jarige financiering nodig. Dat is gerechtvaardigd omdat de levensduur van het grootste deel van de investering de 30 jaar ruim overstijgt. In nauwe samenwerking met belangrijke stakeholders, werken financiers aan een innovatieve financieringsoplossing.

Sinds het najaar van 2016 heeft Coöperatie BENG Nederland zich ingespannen om haar NOM (ready)* aanbod voor de Lindenhove te ontwikkelen en optimaliseren. In aanloop naar de ledenvergadering van gisteravond organiseerde Coöperatie BENG Nederland in samenwerking met de VvE een tentshow op het parkeerdek voor het complex, waar bewoners en geïnteresseerden alle aspecten van de renovatieplannen konden bekijken en ervaren. Deze tentshow bleek zeer waardevol voor bewoners. Hier stonden “mock-ups” van de nieuwe gevelpuien, balkons en installaties opgesteld om bekeken en bediend te worden. In een 3D animatie konden de bewoners hun vernieuwde appartement en complex beleven. Vergezeld van een hapje en drankje ontstond er een sfeer waarbij er ruimte was om enthousiasme met elkaar te delen en kritische vragen te stellen. Zie ook het nieuwsitem van Omroep Gelderland: http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2133948/Van-oostblokflat-tot-hypermodern-gebouw

In Zweden is het volgens Balco, een van de partners van Coöperatie BENG Nederland, heel gebruikelijk om dit te organiseren. Al met al een waardevol stap in het proces van bewonerscommunicatie en zeker aan te bevelen voor alle andere VvE’s die een vergelijkbaar traject doormaakt.

Het renovatieplan behelst een totale vernieuwing van dak en gevels, met hoogwaarde isolatie en veel aandacht voor goede kierdichting. Onderdeel daarvan zijn de nieuwe balkons die als wintertuin een isolerende en comfortverhogende functie vervullen, maar waarmee in één klap ook het probleem van de vele koudebruggen van het betonnen gebouw is opgelost. Daarnaast wordt er een hoogrendement ventilatiesysteem (met WarmteTerugWinning) geïnstalleerd, die voor een gezond en aangenaam binnenklimaat in de appartementen en gezamenlijke ruimtes zorgt. Het integrale concept realiseert een energiebesparing van minimaal 75% ten opzichte van het huidige verbruik. Bovendien is het complex voorbereid om in de toekomst alsnog volledig naar Nul op de Meter te gaan door toevoeging van een warmtepomp en zonnepanelen.

Dankzij deze energiebesparing en opgebouwde reserves voor groot onderhoud kan het plan zonder meerkosten (t.o.v. huidige lasten) voor bewoners uitpakken, mits langjarige financiering tegen acceptabele voorwaarden wordt verkregen naast de benodigde subsidie voor dit zeer energie zuinige gebouw.

VvE’s, gemeenten en bouwpartijen doen kennis op dankzij het renovatieproject van VvE Lindenhove om grote renovatiestappen te onderzoeken en ontwikkelen. De rol van koplopers zoals VvE Lindenhove en Coöperatie BENG Nederland is essentieel in een dergelijk innovatietraject, waarvoor het Rijk, gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland de experimentele ruimte hebben gecreëerd.

Platform31 en Stroomversnelling hebben vanuit het programma VvE’s naar Nul op de Meter** het proces tussen vraag en aanbod begeleid en dankzij deze begeleiding instrumentarium kunnen ontwikkelen voor de sector. Onze erkenning voor alle betrokken partijen is groot. Wij wensen VvE Lindenhove en BENG Coöperatie bijzonder veel succes in de volgende fasen van dit project!

*definitie NoM Ready:

  1. zowel de ingreep zelf als de vervolg ingrepen, waarmee de woning volledig Nul-op-de-Meter gemaakt kan worden op een later tijdstip, leidt tot gegarandeerde functionele prestatieverbeteringen ten aanzien van energie, binnenmilieu, bouwfysica, wooncomfort en onderhoud én
  2. een overdraagbaar plan van aanpak, waarmee de complete Nul-op-de-Meter gebouweigenschappen (als gedefinieerd binnen het NoM-keur) in de toekomst gerealiseerd kunnen worden zonder desinvesteringen, bouwkundige en bouwfysische risico’s, en andere beperkingen in het wooncomfort bij gemiddeld gebruik van de woning, onderdeel uitmaakt van de propositie én
  3. inzichtelijk wordt gemaakt aan de afnemer wat de impact is van de ingreep op (verandering in) woonlasten voor zover gekoppeld aan energiekosten, installatie-onderhoudskosten, financieringskosten (b.v. aflossing en rente), vervangingskosten en einde-levensduur-kosten (denk aan sloop/afvoer).

** Programma VvE’s naar Nul op de Meter

Het innovatieprogramma VvE’s naar Nul op de Meter loopt sinds 2015 en is afkomstig uit het (inmiddels afgeronde) transitieprogramma Energiesprong. Via pilots wordt geëxperimenteerd met een systeemverandering voor grootschalige renovaties binnen de sector. Begeleiding van deze integrale en prestatiegerichte opgave ligt nu zowel bij Platform31, voor pilotbegeleiding, als bij Stroomversnelling, voor ontwikkeling van instrumentarium en het aanjagen van conditionering en innovaties.

Deel dit bericht via social media: