Nieuwe NOM Keur website

Klik door naar de nieuwe website nomkeur.nl voor actuele informatie over NOM Keur.

‘Beter wonen voor hetzelfde geld’, is een belangrijk principe bij een nul-op-de-meter renovatie of nieuwbouwwoning. Hiermee wordt bedoeld dat investeringen om een huis energiezuinig of energieneutraal te maken, gefinancierd kunnen worden uit de besparing op de energielasten op langere termijn. Deze wijze van financieren staat of valt met de waarmaken van de beloftes van de bouwer op het gebied van energieprestaties. Een woning is geen opeenstapeling van bouwmaterialen meer, maar wordt een product dat voor 10, 20 of 30 jaar een (energie)prestatie moet gaan leveren. Kortom, doet een woning wat de bouwer beloofd heeft? Dé reden om hiervoor een keurmerk te ontwikkelen.

Bouwers met NOM Keur laten zien dat ze deze manier van denken omarmen en beheersen. Het biedt afnemers daarbij de garantie op de prestatie na oplevering. NOM Keur is ontwikkeld door de Stroomversnelling, leden en haar partners. In eerste instantie voor corporaties die een grote uitdaging hebben om hun bestaande voorraad via renovatie te verduurzamen. Het keurmerk heeft zich verder doorontwikkeld voor nieuwbouwwoningen voor zowel corporaties, commerciële ontwikkelaars als particuliere kopers.

Ga naar de nieuwe website nomkeur.nl voor alle actuele informatie rond NOM Keur.