Support door Relatiemanagers

Stroomversnelling heeft voor haar leden relatiemanagers aangesteld. De relatiemanagers ondersteunen de leden bij de realisatie van de NOM projecten. Dit begint met het opstellen van een plan van aanpak waarin de specifieke support van Stroomversnelling gedurende het traject is uitgewerkt. Hier wordt bekeken waar de organisatie staat qua kennis en ontwikkeling van NOM projecten. De relatiemanager zorgt dat de noodzakelijke kennis en kunde wordt aangereikt. Hiervoor heeft de relatiemanager verschillende ondersteuningstools zoals Energielinq, een expertpool, workshops en cursussen en samenwerkdagen. De relatiemanager zorgt met name in de beginfase voor de keuze voor een project, de ondersteuning en verbindingen leggen tussen vragers en aanbieders (matchingsproces) om zo te komen tot concrete projecten en het versnellen van de processen binnen de organisatie.

Onze relatiemanagers zijn