Partners

Centrum Veilig Wonen

Centrum Veilig Wonen (CVW) is een advies- en uitvoeringsorganisatie in het gebied van het Groninger gasveld. CVW verricht haar werkzaamheden in opdracht van NAM en onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). CVW zet zich in voor het versterken en daar waar mogelijk verduurzamen van woningen en gebouwen in het gebied. Ons motto is: Samen werken aan een veiliger Groningen.

https://www.centrumveiligwonen.nl/