Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Agendasetting & kennisontsluiting beleidsmakers

Stroomversnelling zet zich al jaren met succes in voor landelijk en regionaal beleid dat koplopers in de gebouwde omgeving ondersteunt in plaats van dat het ze in de weg zit. Zo stond Stroomversnelling aan de basis van belangrijke beleidsinstrumenten zoals de energieprestatievergoeding (EPV), de gedragscode Natuurinclusief renoveren en de extra hypotheekruimte voor verduurzaming. Ook in 2023 blijven we ons hiervoor inzetten.

Wat we precies doen laten we afhangen van de actualiteit. Aan welk beleid wordt momenteel gewerkt? Met welke inspanning kunnen we het meeste impact maken? De ervaringen van onze leden in de praktijk zijn daarbij leidend. We halen op bij onze leden wat er speelt, proberen hiervoor oplossingen te vinden en brengen dit in bij beleidsmakers. We kijken daarbij altijd vanuit het doel van een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Wat doen we in 2023?

Ten eerste blijft Stroomversnelling deelnemen aan de Uitvoeringstafel Gebouwde omgeving van het Klimaatakkoord. Daar kunnen meepraten over beleid dat nu in ontwikkeling is, zoals gebouwgebonden financiering, het beleid rondom de transitievisies warmte en wijkuitvoeringsplannen en de wet Natuurbescherming. Stroomversnelling zal zich daarnaast inzetten voor een goede overgang van de huidige EPV naar de EPV 2.0 en de implementatie daarvan in de praktijk.

We werken vanuit dit programma ook aan bewustwording en zetten, samen met onze leden en partners, onderwerpen op de (politieke) agenda. Samen met NRP en Bouwend Nederland starten we een campagne – Klaar is Case – om goede voorbeelden van hoog niveau renovatie te delen met de sector. Met een aantal leden ontwikkelden we in 2022 ‘leidende principes voor een rechtvaardige energietransitie’. In 2023 willen we kijken op welke manier we dit breder in de sector kunnen verspreiden. We blijven daarnaast regelmatig nieuwsberichten en position papers op onze website plaatsen over thema’s die voor onze leden belangrijk zijn.