Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Strategisch wijkoverleg

Wanneer we op wijkniveau succesvol willen verduurzamen, kunnen we veel van de vraagstukken in de energietransitie het beste benaderen als samenwerkingsvraagstukken. Tussen professionele partijen binnen en buiten de wijk. Tussen deze professionele partijen en de bewoners, soms in collectieve vorm. En tussen de bewoners onderling.

In het programma Strategisch wijkoverleg werken we aan deze sociale kant van de energietransitie. Hoe krijgen we bewoners betrokken en enthousiast om aan de slag te gaan? Hoe stemmen we planningen op elkaar af? Hoe kunnen vastgoedeigenaren onderling de handen slim ineenslaan richting de markt?

Met een team bestaande uit leden, partners en onze professionals werken we aan handvatten om invulling te geven aan de samenwerkingsvraagstukken. Dit doen we in een aantal wijken. We kijken hierbij bijvoorbeeld naar ‘gespikkeld bezit’ en collectief particulier opdrachtgeverschap. We werken nauw samen met het team van het programma ‘Wijken met nieuwe energie’ die zich bezighouden met het in kaart brengen van beslissingen van stakeholders op wijkniveau. De kennis die we opdoen in dit programma wordt verwerkt in de ‘knooppuntenkaart’ van dat programma. Eerder verzamelde kennis en hulpmiddelen op het gebied van bewonerscommunicatie en processen met VvE’s is te zien op energielinq.nl.