Zoeken

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Wijken met nieuwe energie

In Nederland verduurzamen we de gebouwde omgeving stapsgewijs en wijk voor wijk. Dat is een hele opgave voor alle belanghebbenden. Voor alle gemeentes ligt er de opgave een transitieplan te maken dat beschrijft hoe de wijken van het aardgas afgaan. Met het programma ‘Wijken met nieuwe energie’ ondersteunen we de koplopers door de wijkaanpak schaalbaar en toegankelijk te maken.

De verduurzaming van de gebouwde omgeving wordt wijk voor wijk uitgevoerd en gemeenten hebben hierbij de regierol. Dat betekent dat de komende 30 jaar 355 gemeenten in totaal 14.000 wijken aardgasvrij moeten maken. Dit is een gigantische (samenwerkings)opgave, en dit krijgen we niet zomaar voor elkaar. 

Het programma ‘Wijken met nieuwe energie’ ondersteunt koplopers en werkt gezamenlijk aan instrumenten die de wijkaanpak schaalbaar en toegankelijk maken. Daarvoor ontwikkelen wij samen met leden en partners methodes en instrumenten, bedoeld voor zowel gemeenten als alle andere partijen die betrokken zijn bij de wijkaanpak. We werken nu aan twee instrumenten:

  1. Het Wijkkompas. Bij iedere wijkaanpak werken meerdere belanghebbenden  samen. Ze moeten gezamenlijk knopen doorhakken en beslissingen maken die leiden tot het uiteindelijke plan voor de transitie.  Dit kan een onoverzichtelijk proces zijn. Samen met een aantal leden en partners werkt Stroomversnelling aan ‘het Wijkkompas’. Het Wijkkompas is een instrument dat houvast en inzicht biedt bij het gehele proces van de wijkaanpak. In het Wijkkompas bundelen we alle cruciale beslissingen, de zogenaamde knooppunten. Dit geeft de stakeholders inzicht in wat er speelt en zorgt ervoor dat alle betrokkenen zich bewuster zijn van de gevolgen van hun keuzes en de afhankelijkheden van andere partijen. Daardoor worden betere keuzes gemaakt en kan de wijkaanpak succesvol worden.
  2. Kwaliteitskaders voor de Wijk. In de wijkaanpak kunnen – naast de energietransitie – meerdere transitieopgaven gekoppeld worden. Dit noemen we ook wel een ‘integrale wijkaanpak. Hiervoor ontwikkelen we het instrument ‘Kwaliteitskaders van de Wijk’. Doel is om met dit instrument richting gestandaardiseerde kwaliteitscriteria te gaan op wijkniveau, waarmee we handvatten geven voor het organiseren van een integrale wijkaanpak. Hiervoor organiseren we een aantal expertsessies, waar we met onder andere met leden werken aan deze standaarden en criteria.

Daarnaast richt het thema Wijkenergiesystemen zich op de verschillende manieren waarop energie uitgewisseld kan worden tussen woningen. Wanneer we hier efficiënt gebruik van zouden maken op wijkniveau, is de toekomstige energieneutrale woningvoorraad weer een stap dichterbij.

Binnen het thema kijken we naar twee verschillende mogelijkheden:

  1. All-electric NOM woningen hebben een impact op het elektriciteitsnetwerk. Wanneer we woningen slim met elkaar kunnen laten communiceren en hun energieverbruik en productie op elkaar afstemmen, kunnen we investeringen in de netinfrastructuur uitstellen of zelfs vermijden.
  2. Lage temperatuur warmtenetten zijn een manier om thermische energie tussen woningen uit te wisselen. Goed geïsoleerde woningen hebben voldoende aan lage temperatuur warmte voor ruimteverwarming. Lage temperatuur warmte is niet alleen vaker duurzaam beschikbaar, het heeft ook minder last van verliezen.

We verwachten dat deze technieken een belangrijk bijdrage zullen leveren in de energieneutrale wijken van de toekomst. Bekijk hier het D2Grids project waarin Stroomversnelling meedoet.

D2Grids wordt georganiseerd via het Interreg programma en financieel ondersteund door ERDF: