Nieuws

Vacature: Programmamanager strategisch wijkoverleg

21 februari 2019

Stroomversnelling is een vereniging die zich richt op de energietransitie van de gebouwde omgeving in Nederland. Onze ambitie en absolute drive is dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een duurzame, mooie, comfortabele en betaalbare woning! Zonder aardgas en dat allemaal woonlastenneutraal. Dit doen wij met een team van enthousiaste en betrokken experts die samen met onze leden de schouders zetten onder deze opgave.

Stroomversnelling werkt ketenoverstijgend en werkt samen met marktpartijen van de vragende en afnemende kant. We werken aan innovatieve oplossingen, we delen en ontsluiten kennis en inzicht, we ontwikkelen tools & producten. We bundelen de krachten voor de politieke lobby en hebben hierdoor invloed op wet- en regelgeving. Kortom; we stellen alles in het werk zodat we in Nederland in 2050 een energie- en CO2-neutrale gebouwde omgeving hebben.

Wijken met Nieuwe Energie
Om de transitie naar een CO2-neutrale woningvoorraad effectief aan te pakken is het van belang oplossingen af te stemmen op wijkniveau. Op wijkniveau wordt namelijk besloten over de manier waarop bewoners van warmte worden voorzien ter vervanging van verwarmen met aardgas. Dit heeft een grote impact op bewoners, corporaties, particuliere eigenaren, maar ook op netwerkbedrijven en gemeentelijke diensten. De Rijksoverheid heeft daarnaast alle gemeenten gevraagd om voor iedere wijk een transitieplan te maken over hoe van het gas af te gaan.

Het programma Wijken met Nieuwe Energie is door Stroomversnelling opgezet om leden én andere koplopers te ondersteunen en samen met hen de wijkaanpak de komende jaren tot een succes te maken. Samen werken we aan een ‘knooppuntenkaart’, een overzicht van cruciale beslissingen in een wijkaanpak, onderbouwd met ervaringen en tools, die daarbij kunnen helpen. Als programmamanager strategisch wijkoverleg lever jij een belangrijke bijdrage aan Wijken met Nieuwe Energie en de knooppuntenkaart.

Programmamanager strategisch wijkoverleg
Veel van de vraagstukken in de energietransitie zijn in de kern samenwerkingsvraagstukken. Tussen professionele partijen binnen en buiten de wijk, tussen professionals en (collectieven van) bewoners en tussen bewoners onderling. Als programmamanager strategisch wijkoverleg houdt jij je bezig met deze vraagstukken. Samen met de leden van Stroomversnelling werk je aan opschaalbare oplossingen die samenwerking tussen actoren op wijkniveau helpen professionaliseren en versnellen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals de klantreis van bewoners, processen rondom gespikkeld bezit en het tot stand komen van wijktransitieplannen met professionele eigenaren.

Als programmamanager strategisch wijkoverleg heb je een speciale verantwoordelijkheid met betrekking tot de doelgroep woningcorporaties. Jij bent het aanspreekpunt voor de woningcorporaties die lid zijn van Stroomversnelling of die mogelijk lid willen worden. Je inventariseert de knelpunten die woningcorporaties bij grootschalige verduurzaming ervaren, zodat deze door jou of je collega’s geadresseerd kunnen worden.

Als programmamanager ben je het gezicht van het thema binnen én buiten de vereniging en de motor achter het behalen van de resultaten. Samen met de programmamanager wijken met nieuwe energie bepaal je per kwartaal de prioriteiten van je werkveld. Je werkt vanuit je rol nauw samen met de andere experts en thematrekkers van de vereniging.

Wie ben jij?
Je hebt hart voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en je ziet altijd kansen en mogelijkheden om deze te versnellen. Je bent een ondernemende procesbegeleider die affiniteit en ervaring heeft met multi-stakeholder vraagstukken. Je kan je goed inleven in de verschillende belanghebbenden bij verduurzamingsprojecten en snapt de processen op operationeel én bestuurlijk niveau. Je werkt niet aan oplossingen vanachter je bureau, maar je gebruikt juist je eigen netwerk en het netwerk van de leden en de experts van Stroomversnelling om meer te bereiken. Daarbij heb je oog voor de commerciële kansen en weet je relevante partijen aan Stroomversnelling te verbinden om door middel van samenwerking meer te bereiken.

Sollicitatieprocedure
De programmamanager strategisch wijkoverleg start bij voorkeur op 1 april 2019. In eerste instantie voor gemiddeld 1,5 dag per week tot en met juli 2019, met optie tot verlenging. We houden rekening met een maximaal tarief van 100 euro per uur all-in en excl. BTW.

Ben of ken jij degene die we zoeken stuur dan je motivatie, CV en uurtarief uiterlijk 8 maart naar secretariaat@stroomversnelling.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de weken van 11 en 18 maart 2019. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Klaas Vegter via kvegter@stroomversnelling.nl of 06-12137566.