Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Verbouwstromen zet in op realiseren opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen

Een duurzame, comfortabele en gezonde woning moet voor iedereen sneller realiteit worden. Met dit doel voor ogen bundelen De Bouwcampus, Stroomversnelling, TKI Bouw & Techniek en TKI Urban Energy de krachten in het nieuwe programma Verbouwstromen. De vier organisaties combineren in het programma hun kennis, expertise en netwerken op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en natuurinclusief en circulair bouwen. Verbouwstromen wil de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad versnellen door opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen te creëren.

 

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend

Op 25 oktober jl. ondertekenden (v.l.n.r. op de foto) bestuursvoorzitter Teun Bokhoven van TKI Urban Energy, bestuursvoorzitter Doekle Terpstra van TKI Bouw & Techniek, bestuursvoorzitter Leen van Dijke van Stroomversnelling en bestuurslid Rob Haans van De Bouwcampus de samenwerkingsovereenkomst ter oprichting van Verbouwstromen. De vier organisaties legden daarin onder meer vast een lerend en adaptief programma te willen vormgeven dat zich snel kan aanpassen als de omstandigheden daar om vragen.

Kansrijke samenwerkingverbanden

Samen met bouwers, installateurs, toeleveranciers, woningcorporaties, verhuurders en woningeigenaren wil Verbouwstromen renovatiestromen ontwikkelen die het benodigde tempo en volume hebben om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en richting 2050 te kunnen realiseren. Samenwerkingsverbanden waarin vraag- en aanbodzijde de handen ineenslaan zijn daarbij cruciaal. Verbouwstromen gaat deze kansrijke samenwerkingsverbanden ondersteunen en versterken. Het programma werkt samen met hen aan het wegnemen van knelpunten die opschaling in de praktijk belemmeren, baant het pad voor kansrijke initiatieven en stimuleert nieuwe manieren van werken in de (ver)bouw.

Verbouwstromen richt zich op aanbieders van opschaalbare verduurzamingsconcepten, duurzame (ver)bouwers die willen samenwerken om tot versnelling te komen en woningeigenaren die liever vandaag dan morgen hun bezit willen verduurzamen. Ambitieuze samenwerkingsverbanden van vraag en aanbod die zich in de doelstelling van Verbouwstromen herkennen en veel sneller grote aantallen woningen willen verduurzamen, kunnen vanaf voorjaar 2023 in aanmerking komen voor kennis en ondersteuning vanuit het team Verbouwstromen.

Met de focus op innovatie in de bouw levert Verbouwstromen een bijdrage aan de doelen van het Programma Versnelling verduurzaming Gebouwde Omgeving (PVGO). Verbouwstromen wordt daarom mede mogelijk gemaakt door steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De website verbouwstromen.nu is in ontwikkeling. Wil je contact met het team Verbouwstromen? Stuur dan een bericht naar info@verbouwstromen.nu. Of meld je alvast aan voor de nieuwsbrief van Verbouwstromen.