Agenda

31
January
2019

Fabriekstour innovatieve woningproducenten

Almelo

Industrialisatie en standaardisatie zijn thema’s waar Stroomversnelling de schouders onder zet. De omvang van de renovatieopgave vraagt immers om tempo en opschaling. Industriële productie van – bijvoorbeeld – energiemodules en gevelelementen heeft wat ons betreft de toekomst. Daarom nodigen wij je graag uit voor de ‘Fabriekstour innovatieve woningproducenten’. Een reeks van vijf bezoeken aan innovatieve bouwbedrijven onder het motto “Zien is geloven”.

Afgestemd op woningcorporaties
Deze fabrieks- en inspiratietour wordt georganiseerd door Aedes, in samenwerking met Stroomversnelling, Uneto/VNI, Bouwend Nederland, NVB-bouw en Platform31. Juist voor woningcorporaties ligt er een gezamenlijke opgave om snel meer woningen te bouwen. De uitdaging is om dit zo betaalbaar mogelijk te doen en de kwaliteit aan te laten sluiten bij verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd is in de bouwsector in korte tijd een tekort aan productiecapaciteit ontstaan. Dit leidt tot meer prijsdruk en belemmert snelle opschaling van de bouwproductie.

De cadans op gang brengen
Innovaties in de bouwsector kunnen helpen om de productie te versnellen. Bij voldoende schaalomvang dragen deze vernieuwingen ook bij aan beheersing van de bouwkosten. Een belangrijke vraag is wél hoe we gezamenlijk komen tot een gestage bouwstroom. Een voorspelbare cadans, die leidt tot het op de markt brengen van een vooraf bepaald volume aan woningen. Het op gang brengen van zo’n ritme is een voorwaarde om de volgende industrialisatieslag te kunnen maken. Corporaties kunnen hierin via hun opdrachtgeverschap een belangrijke sturende rol vervullen.

Opzet van de fabriekstour
In vijf regio’s bezoeken we vooroplopende en innovatieve productiebedrijven. Tijdens de tour maak je kennis met de wijze van produceren, de wijze waarop de gewenste kwaliteit wordt gerealiseerd, en je krijgt inzicht in de kosten die hiermee worden bespaard. De bezoeken vinden plaats op vijf donderdagmiddagen van 13:00 – 17:00 uur. Vanaf 12:30 uur wordt er een eenvoudige lunch aangeboden.

Hegeman Bouwgroep
Modulaire woningbouw; one-piece-flow
Datum: donderdag 31 januari 2019
Tijd: 13:00 – 17:00 uur (lunch start 12:30 uur)
Locatie: Almelo (Overijssel)

Tegen de achtergrond van de enorme bouwopgave die de komende jaren op de bouwsector afkomt, hebben woningbouwketens een uitdaging: een hogere keten-productiviteit realiseren. Hegeman Bouwgroep Almelo en Lowik Installatietechniek werken hierom al jaren samen en zijn daardoor in staat om in één week een bestaande woning te vervangen voor een Nul-op-de-Meter woning. Een kort bouwproces van 5 werkdagen, waarbij elke dag één woning kan worden opgeleverd.

Hoe doen Hegeman en Lowik dat? Beide bedrijven constateerden dat de werkzaamheden van bouwer en installateur als gevolg van voortschrijdende prefabricatie op de bouwplaats steeds meer overlapten. Na een aantal jaren experimenteren met prototypes, zijn nu hoogwaardige en beproefde installatie-modules ontwikkeld, op basis van de principes van Inno Concept Bouwen (ICB).

deelnemen