Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

wie zijn we

Stroomversnelling is een non-profit die innoveert in de praktijk binnen het domein van de energietransitie van woningen en wijken. Dat doen we met onze leden die de gehele keten beslaan van gemeente, corporaties, bouwers tot toeleveranciers. Daarnaast zorgen we voor de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving door een sterke lobby. Wij willen dat iedere woningeigenaar in Nederland kan kiezen voor een mooie, comfortabele, betaalbare én duurzame woning. Dit doen wij met een team van enthousiaste en betrokken experts die samen met onze leden de schouders onder deze opgave zetten.

De maatschappelijke en politieke opgave om in 2050 een CO2-neutrale woningvoorraad te realiseren, is een opgave waar we niet omheen kunnen. Wij zien deze opgave als een hefboom voor het verbeteren van de kwaliteit. Om op grote schaal te innoveren op kwaliteit, moeten alle betrokken samenwerken. Daarom werken we samen met marktpartijen. We delen kennis en inzichten en ontwikkelen tools en diensten. En omdat we hier samen achter staan, hebben we meer invloed op wet- en regelgeving. We lobbyen actief voor onze doelstellingen. Dat is nodig. Zo lang de kwaliteit in de energietransitie en de leefomgeving achterblijft, zijn stroomversnellers nodig.

versnelling op drie lagen

De enthousiaste en betrokken experts in ons team creëren impact op drie niveaus: de markt, wetgeving en lobby.

markt

We werken samen aan kennis, standaardisering en tools. NOM keur en de Energieprestatie Monitoring Norm zijn bijvoorbeeld succesvolle projecten vanuit Stroomversnelling. Van deze normeringen kan de sector nu gebruik maken. Energielinq is het platform waar we onze kennis bundelen. Daarnaast organiseren we kennis- en netwerkevents en we gaan actieve partnerschappen aan met ambitieuze organisaties zoals BOB bouwopleidingen.

wetgeving

We kijken altijd welke wettelijke randvoorwaarden nodig zijn om de transitie de goede kant op te sturen en te versnellen. De energieprestatievergoeding (EPV) is mede door ons tot stand gekomen. De EPV wordt inmiddels succesvol toegepast in de corporatiesector.

lobby

We zijn actief binnen de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’. Daarnaast informeren we Kamerleden over knelpunten en kansen in de markt. We merken dat een actieve aanpak goed werkt. Daarom nemen we de ambtelijke top van relevante ministeries mee naar projecten waar innovaties tot stand komen.

inhoudelijke invulling van de programma’s

Sinds de start van Stroomversnelling werken we aan een fossielvrije gebouwde omgeving. Dit leidde in eerste instantie tot het nul-op-de-meterconcept. Inmiddels zijn we in 2019 de grens van 10.000 nul-op-de-meterwoningen gepasseerd en richten we ons op een breder werkveld. We zoeken actief naar kansen en knelpunten op woning- en wijkniveau. Op basis daarvan stellen we teams samen die samenwerken aan oplossingen. We werken vanuit drie leidende principes: prestatiegericht bouwen, spijtvrij verduurzamen en integrale benadering.

prestatiegericht bouwen

Investeringen in verduurzaming kunnen betaald worden met besparingen op energie. Daarvoor is prestatiegarantie nodig. Aanbieders van woningen leveren niet langer een ‘product’, maar een ‘woonprestatie’ waar voor een afgesproken periode rechten aan ontleend kunnen worden. Dit principe is in de weg- en waterbouw ongeveer tien jaar geleden geïntroduceerd. Tijd om daar in de woonsector ook naar toe te gaan.

spijtvrij verduurzamen

Het verduurzamen van een woning wordt vaak meegenomen in de onderhoudsplanning. Het kan daardoor zijn dat iets een logische stap lijkt, maar later onnodig blijkt. Door iedere stap van verduurzaming te bekijken als een prestatie op lange termijn, niet als een product, kan dit beter ingepland worden. Dit geldt zowel voor losse woningen als voor buurten en wijken.

integrale benadering

Verduurzaming hoeft niet alleen vanuit energetisch punt benaderd te worden. Het brengt ook comfort, luxe en gezondheid. Dit kan de wil om te veranderen vergoten. Bijvoorbeeld de gewilde brede vensterbanken die veel bij renovaties naar nul-op-de-meter ontstaan. Maar ook het comfortabele binnenklimaat, het opknappen en vergroenen van de buurt, het levensloopbestendig maken van woningen en asbestverwijdering. Deze ‘meekoppelkansen’ horen bij een integrale benadering.

de toegevoegde waarde van Stroomversnelling

De energietransitie gaat door. We zien bouwtechnische innovaties, aangepaste wetgeving en kennisontwikkeling. Stroomversnelling zit vooraan in deze bewegingen. We signaleren kansen en problemen in de markt en werken daar samen met onze partners aan. We breiden onze kennis uit en maken die beschikbaar. We bouwen tools en lobbyen in Den Haag voor nieuwe wet- en regelgeving. Samen met onze leden, de koplopers in de markt, creëren we impact. We maken de weg vrij voor kwalitatieve energieneutrale bouw en renovatie.

hoe het begon

In 2009 startte Platform31 het innovatie en experimentenprogramma Energiesprong. Vanuit dit programma is op initiatief van vier bouwers en zes corporaties de Deal Stroomversnelling gestart met als doel 10.000 sociale huurwoningen te renoveren naar nul-op-de-meter. Na de eerste successen en een breder gevormde visie werd hieruit voortvloeiend in 2015 de vereniging Brede Stroomversnelling in haar huidige vorm opgericht.

het eindpunt voor Stroomversnelling ligt bij 25% marktpenetratie

Zo lang kansen op extra waarde niet benut worden, blijven er stroomversnellers opstaan. Wanneer 25% van de oplossingen fossielvrij en prestatiegericht zijn, is de kritische massa bereikt en kan de markt het zelf. Dan is Stroomversnelling overbodig geworden en is de sector voorgoed veranderd.

internationaal

Onder de merknaam Energiesprong worden er in andere landen ook initiatieven zoals Stroomversnelling opgestart. Energiesprong is momenteel actief in Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, New York State, Ontario en British Colombia. Zie ook www.energiesprong.eu.