Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

hoe werken we

Samen met onze leden werken we actief aan de kwaliteit van de energietransitie van de woningvoorraad. We kijken naar specifieke kansen en knelpunten in de markt. Deze kansen en knelpunten pakken we op in programma’s. Vervolgens betrekken we een team bij een programma, bestaande uit interne Stroomversnellers, leden, externe experts en ervaringsdeskundigen.

De integrale oplossingen die voortkomen uit deze teams zijn gemaakt door de markt, voor de markt. We werken toe naar een gemeenschappelijke meerwaarde en streven binnen ieder programma naar een zo groot mogelijke impact.

vanuit kansen en knelpunten ontstaan programma’s

Om te innoveren in een bewegende markt, is flexibiliteit en snelheid essentieel. Onze programmatische werkwijze sluit daarbij aan. We bepalen de programma’s aan de hand van de kansen en knelpunten in de markt. Afhankelijk van de plek in de keten is iets een kans of knelpunt. Zo zitten vastgoedeigenaren met technische en financiële uitdagingen, knelpunten, terwijl die voor aanbieders een mogelijkheid zijn om te innoveren, kansen. Na het signaleren van een kans of knelpunt, wegen we af wat de verwachte toegevoegde waarde voor de markt is, wat de impact op het geheel kan zijn en wat een realistisch tijdspad en budget is waarbinnen we een oplossing denken te kunnen vinden. Vervolgens stelen we een team, ook ontwikkeltafel genoemd, samen met daarin alle partijen die nodig zijn om de oplossing neer te zetten en breed uit te dragen.

van programma’s naar tools

Binnen een programma zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen voor de hele markt. Dit kunnen tools zijn, diensten of randvoorwaarden. Tijdens de ontwikkelfase doen we veel kennis op. Deze kennis delen we op Energielinq.nl. Updates over de voortgang van het programma publiceren we op deze website op de betreffende pagina van dat programma.

Oplossingen die voortkomen uit teams van Stroomversnelling, zijn onder andere het NOM keur en de energieprestatievergoeding (EPV). NOM keur ontstond vanuit het knelpunt dat er geen standaarden zijn voor nul-op-de-meterwoningen. Het wooncomfort voor de bewoner kon sterk variëren bij verschillende nul-op-de-meterwoningen. Met verschillende bouwpartijen werkten we aan een norm die zowel de vragende als de afnemende kant houvast biedt. De EPV ontstond vanuit een financiële uitdaging voor woningcorporaties. Het hoge tempo waarin woningen energieneutraal gemaakt moesten worden om aan de doelstellingen te voldoen, zorgde voor hoge kosten bij de woningcorporaties. Tegelijk was er voor de bewoner een hoog voordeel. Niet alleen kreeg de bewoner een hoger wooncomfort, ook gingen de woonlasten fors omlaag. Vanwege deze split incentive is de EPV wettelijk ingevoerd. Zo betaalt de bewoner mee aan de energiezuinige woning, zonder daar financieel op achteruit te gaan. De EPV haalt een financieel obstakel weg bij woningcorporaties waardoor de klimaatdoelstellingen beter realiseerbaar zijn.

pilots voor betrouwbare oplossingen

Voordat we oplossingen als zodanig kunnen presenteren, testen we ze uitvoerig met leden en andere marktpartijen. Oplossingen kunnen er op papier goed uitzien, maar het is belangrijk dat ze ook in de praktijk werken. Indien nodig gaat het team terug in het proces om de opgedane ervaringen om te zetten naar verbeteringen.

en dan: impact

Tot slot moeten oplossingen bereikbaar zijn voor de hele markt. Dit houdt soms in dat iets een eigen plek moet krijgen, zoals bijvoorbeeld voor NOM keur. En soms moet er een wet doorgevoerd worden, bijvoorbeeld met de EPV. Los van de programma’s zorgen we er daarom voor dat we betrokken blijven in de markt en de politiek. We zijn actief in politieke lobby en organiseren regelmatig mogelijkheden tot kennisdeling en het ophalen van kansen en knelpunten. Zo blijven we in gesprek en actueel.

kansen en knelpunten

We signaleren kansen en werken actief aan oplossingen voor knelpunten. Met en voor de markt.

tools en diensten

Met onze leden en externe experts bouwen we tools en diensten waar de markt écht iets aan heeft.

theorie en praktijk

We doen pilots met onze leden en zoeken actief naar interactie met experts en de markt.

politiek en lobby

Met een actieve lobby maken we impact op snelheid en richting van de energietransitie