Energy-Up

Aan de slag, van energieneutraal huis naar energierijke wijk!

Op 8 februari kun je samen met andere professionals aan de slag om Nederland energieneutraal te maken. Een vol programma met boeiende sprekers, masterclasses en workshops. Maar ook, de stand van het land, de beste nul-op-de-meter-concepten, de nieuwste innovaties en veel mogelijkheden om kennis te maken met je medeprofessionals en onze partners.

We hebben een interessant programma voor je gemaakt.


Sprekers

 

Kajsa Ollongren, minister Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties 
De energieneutrale woningvoorraad is voor ons allemaal een belangrijk onderwerp binnen het regeerakkoord. Concrete cijfers zijn genoemd, hoe gaan we dit met elkaar aanpakken? Wat verwacht de minister van de markt?

 

Diederik Samsom
Nieuwe energie positivist, van activist, naar de politiek en nu weer op een nieuwe positie in het speelveld. Nog altijd positief over de transitie naar nieuwe energie die we de komende jaren kunnen gaan bereiken.

 


Niels Götz
Een consumentenpsycholoog die je meeneemt in een aantal bijzondere inzichten. Met wie krijg je te maken als je aan de slag gaat met het verbeteren van iets dat valt onder de primaire levensbehoeftes, een warm en comfortabel huis.

 


Masterclasses

Bezoek twee masterclasses
Laat je tijdens de masterclass in 35 minuten door experts en ervaringsdeskundigen bijpraten over de volgende onderwerpen:

Meer informatie over de Masterclasses


Workshops

Neem deel aan twee workshops
In de middag kun je deelnemen aan twee workshops of op safari naar een nul-op-de-meter-project. In verdiepende sessies ga je samen met anderen aan de slag met onderwerpen als:

Meer informatie over de Workshops


Ontmoeting

Ga met elkaar in gesprek
Deze dag stelt je in de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar te netwerken. Er is genoeg gelegenheid bij de inloop, de
lunch en de borrel om met elkaar bij te praten, maar ook om nieuwe connecties te maken. Kom langs bij:


Locatie & tijden

Waar kun je ons vinden?
Ook dit jaar is Energy-Up weer in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Vanaf 9.30 uur ben je welkom voor een kopje koffie en rond 17.00 begint de borrel. Het programma duurt van 10.30 tot 17.00 uur.

Energy-Up is kosteloos toegankelijk, we vragen je wel om er de hele dag bij te zijn en om je op tijd af te melden als je toch niet komt.


Beschrijving Masterclasses

Aardgasvrije wijken
Het verwarmen van een woning mag in 2050 geen CO2-uitstoot meer opleveren. We verwarmen woningen op een andere manier en de aardgaskraan gaat dicht. De transitie reikt bij miljoenen huishoudens in Nederland tot achter de voordeur. Wat zijn de huidige ontwikkelingen in Nederland, welke gemeenten zijn al aan het experimenteren om bestaande wijken van het gas te krijgen? We bekijken voorbeelden, knelpunten en de lessen die we hieruit kunnen leren.
Voor wie? Gemeenten, Woningcorporaties, Netbeheerders

Aardgasloze toekomst, waarom?
Casper Tigchelaar, Senior onderzoeker en adviseur bij ECN, neemt je mee in het waarom van de energietransitie. Aan de hand van resultaten uit onderzoek krijg je inzicht in de huidige situatie, de ontwikkelingen en geeft hij een beeld van de opgave en de toekomst. Krijg een beter beeld van de feiten en fabels en inzicht in handelingsperspectief.
Voor wie? Corporaties én iedereen meer feiten nodig heeft om anderen mee te krijgen of de enkeling die überhaupt nog twijfelt

Hoogbouw naar hoogst haalbaar 
Het lijkt soms nog een onmogelijkheid, maar ook hoogbouw vanaf vijf woonlagen is te verduurzamen naar nul-op-de-meter, de hoogste ambitie. De partijen die met elkaar een ontwikkeltafel begonnen om aan de oplossingen voor deze opgave te werken, presenteren de technische en juridische (on)mogelijkheden.
Voor wie? Aanbieders, toeleveranciers, corporaties, gemeenten, adviseurs, netbeheerders

NOM Keur: Een beter product én bedrijf door een keurmerk
In deze masterclass staat NOM Keur centraal vanuit twee verschillende perspectieven. Hoe zorgt NOM Keur voor een comfortabel, goed en gewild woonproduct? En wat betekent het NOM Keur voor de organisatie die dit woonproduct aanbiedt?
Voor wie? Aanbieders en toeleveranciers, maar zeker ook voor corporaties die de juiste uitvraag willen gaan doen

Monitoring: do’s & don’ts
TNO, Rigo en Van Beek analyseerde de monitoringsdata van een aantal NOM-projecten en een aantal zeer energiezuinige renovatie en nieuwbouwprojecten. Wouter Borsboom van TNO presenteert de geleerde lessen die voort zijn gekomen uit deze analyses. Leer wat de do’s & don’ts zijn als je met monitoring en de energieprestatievergoeding aan de slag gaat. Wat kun je leren uit de monitoringsdata en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen.
Voor wie? Woningcorporaties, aanbieders, toeleveranciers, 

Nul-op-de-meter met een warmtenet
Een combinatie van goed isoleren, ventileren en het centraal opwekken van nieuwe non-fossiele warmte kan een goede manier zijn om hoogbouwcomplexen volledig te verduurzamen. Het comfort neemt toe en de woonlasten voor de huurders blijven gelijk. Leer tijdens de masterclass hoe dit werkt en hoe we binnen de Warmteversnelling proberen om dit voor elkaar te krijgen.
Voor wie? Gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders

De Energieprestatievergoeding binnenstebuiten
In deze masterclass nemen we je mee in het gebruik van de EPV. We gaan in op de achergrond van de wetgeving en de ontwikkelingen bij de overheid, de relatie met de business case voor Nul op de Meter, de ervaringen in de praktijk (van bewonerscommunicatie, tot kwaliteitsborging en monitoring); kortom het gehele scala van mogelijkheden, beperkingen en aandachtspunten.
Voor wie? Woningcorporaties, adviseurs, aanbieders 

NOM Nieuwbouw: Bewonerslessen als fundament voor jouw concept
Van Wijnen bouwt al een aantal jaren NOM Nieuwbouw woningen, bijvoorbeeld het spraakmakende project ‘Groevenbeek Noord’ in Ermelo. Met het concept ‘Fijn Wonen’ heeft het bedrijf al enkele honderden NOM-nieuwbouwwoningen gebouwd. De waardevolle lessen die zij meekrijgen van bewoners nemen zij mee in de verdere concept- en productontwikkelingen.Welke lessen waren eyeopeners voor Van Wijnen? Bij monitoring? Over bewonersgedrag? Om er maar een paar te noemen. Dick van Ginkel en Menso Oosting delen graag hun ervaringen met u. Gespreksleider is Claudia Bouwens (Lente-akkoord ZEN).
Voor wie? Aanbieders, toeleveranciers, corporaties, gemeenten

Bewoners & nul-op-de-meter
Er zijn veel lessen geleerd over bewoners in nul-op-de-meter renovatietrajecten. Veel lessen gaan over huurders en het voorbereidingsproces van de renovatie. Maar ook, hoe beoordelen bewoners hun nul-op-de-meter woning en de periode na oplevering? Wat vinden ze fijn en wat niet?
Voor wie? Corporaties, gemeenten, aanbieders, toeleveranciers, adviseurs, netbeheerders

Resultaten en lessen van aanpak VvE’s naar nul-op-de-meter
Na 3 jaar ervaring met het innovatieprogramma kan het team van VVE-experts aanbevelingen en handreikingen presenteren. Onderdeel is de stand van zaken met betrekking tot de grootste belemmering, langjarige financiering. Ondanks het ontbreken van een directe oplossing kan de sector nu zelf aan de slag met stappen naar nul-op-de-meter en helpen we graag alle stakeholders in de VvE sector op weg in deze transitie!
Voor wie? Gemeenten, adviseurs, aanbieders en toeleveranciers 

Beschrijving Workshops

Via NOM (ready) naar CO2 neutraal met routekaart Aedes
In 2050 hebben alle corporatiewoningen een CO2 neutrale energievoorziening. Aedes heeft in samenwerking met Nieman, Finance Ideas en een aantal corporaties de routekaart naar CO2 neutraal in 2050 opgesteld. Maar wat houdt deze routekaart in? Wat wordt er precies bedoeld? Welke rol spelen NOM en NOM ready hierbij? We delen de eerste ervaringen van een woningcorporatie en er is ruimte voor vragen over de routekaart. Een workshop o.l.v. Jeffrey Mennen, routekaart trainer voor Aedes
Voor wie? Corporaties natuurlijk, maar ook voor andere bezoekers interessant

Energietransitie om Nederland mooier te maken
Het isoleren van woningen aan de buitenzijde biedt de unieke kans woningen een totale upgrade te geven en mooier te maken. Nieuwe materialen, vormen en kleuren kunnen worden toegepast. De mogelijkheden zijn ongekend, maar worden niet altijd benut. Hoe zorgen we ervoor dat energiebesparing en esthetiek in de praktijk ook echt hand in hand kunnen gaan. Samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit laten we zien hoe gemeenten stimulerend beleid kunnen maken. En we laten nieuwe producten en materialen zien van o.a. Sto Isoned.
Voor wie? Corporaties, Gemeenten, Bouwers, Toeleveranciers

De onbenutte kansen op succes (van renovaties met hoge energieambities)
Samenwerken en het centraal stellen van bewonersbelangen zijn belangrijke succesfactoren zijn van renovaties met hoge energieambities. Maar hoe doe je dat? Een recent twee jaar durend onderzoek van ECN, Nyenrode Business Universiteit en de TUDelft, ondersteund door BAM, heeft dit uitgezocht. Door verbanden te zoeken tussen praktijkervaringen van renovatiespecialisten en kennis uit gedrags- en organisatiewetenschappen. Prof. dr. ir. Anke van Hal, Hoogleraar Nyenrode Business Universiteit gaat dieper in op een aantal onderwerpen door de betreffende succesfactor, het achterliggende mechanisme en de praktische hulpmiddelen om met de succesfactor om te gaan door te nemen.
Voor wie? Corporaties, Aanbieders, Toeleveranciers, Gemeenten

Hoogsthaalbare Energieprestatie Hoogbouw
Het is mogelijk om in vijf maanden tijd met een hoogbouwrenovatieopgave van vijf woonlagen of hoger aan de slag te gaan van Label B tot en met NOM. Stroomversnelling ontwikkelde hiervoor een traject waarmee de eerste 9 woningcorporaties nu mee aan de slag zijn. Samen met experts en andere woningcorporaties in vijf maanden van initiatief naar een prestatiegerichte marktuitvraag en een basiscontract. Hoe gaat dat?
Voor wie? Woningcorporaties en gemeenten

Op weg naar een standaard voor NOM-monitoring
Binnen de ontwikkeltafel Monitoring werken partijen samen om het komend half jaar naar een standaard voor NOM-monitoring in relatie tot de EPV te komen. Maarten Hommelberg en Rens Verbruggen behandelen, samen met de betrokken partijen van de ontwikkeltafel, de thema’s die hierbij een rol spelen. Tijdens de workshop is voldoende gelegenheid voor interactie over de mogelijke uitdagingen en oplossingsrichtingen binnen de energiemonitoring.
Voor wie? Aanbieders, corporaties, toeleveranciers, netbeheerders

NOM-Ready komt tot leven
Nul-op-de-meter-ready, je hoort het steeds vaker. Maar wat is het precies? En hoe lastig is het om zo’n spijt-vrij aanbod te laten matchen met bestaande woonwensen? Tijdens deze interactieve workshop laten we de deelnemers ervaren hoe NOM-Ready aan een keukentafel vorm kan krijgen.
Voor wie? Toeleveranciers,gemeenten, corporaties, adviseurs

Woningwaardeverbetering met energie
In deze interactieve workshop verkennen we met elkaar hoe de actuele ontwikkelingen rondom woningtaxaties, met name bij renovatie met energiemaatregelen, van belang kunnen zijn voor het vastgoed in je gemeente of van je corporatie.
Voor wie? Gemeenten, woningcorporaties, adviseurs

Slimme energiebalans
Energieverbruik voor verwarming én huishoudelijk gebruik. Energieopwekking en energie opslag: Hoe kun je dit optimaal afstemmen zonder het netwerk te gaan overbelasten?
Voor wie? Corporaties, gemeenten, toeleveranciers, aanbieders

Prestatiegericht uitvragen, waarom zou je?
Een goed begin is het halve werk. Dat geldt ook voor het doen van de juiste uitvraag. In de workshop leer je hoe je prestatiegericht kunt uitvragen als opdrachtgever en hoe je als aanbieder daarop aanbiedt. We nemen praktijkvoorbeelden door en delen ontwikkelde kennis.
Voor wie? Corporaties, aanbieders

Object gebonden financiering
Voor een groot deel van de particuliere woningeigenaren is financiering van vergaande energiebesparende maatregelen een probleem. Object gebonden financiering zou daar een oplossing voor kunnen worden en vormt daarmee een belangrijk onderdeel van de transitie aanpak naar een energieneutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving. We lichten dit potentiële instrument toe en gaan in op mogelijke uitwerkingsvormen.
Voor wie? Gemeenten, adviseurs en iedereen die zelf ook van het gas af wil