NOM Keur

Inleiding

Beter wonen voor hetzelfde geld.’ Dat is de belofte die hoort bij een renovatie naar Nul op de Meter (NOM). Dat die belofte ook wordt waargemaakt, blijkt niet altijd vanzelfsprekend. Een keurmerk daarentegen biedt vertrouwen en garantie. Daarom ontwikkelde Stroomversnelling en haar partners het NOM Keur. Dit garandeert de energieprestaties en kwaliteiten die horen bij een Nul op de Meter woning. Hoe? Via een keuring die verloopt over drie fases: propositie, toepassing en levensduur.

Corporaties en particulieren kiezen steeds vaker voor Nul op de Meter en steeds meer aanbieders hebben Nul op de Meter concepten in hun aanbod, zowel voor renovatie als nieuwbouw. Nul op de Meter is een ambitieus doel. Een NOM-woning wordt voorzien van een isolerende schil, ruime duurzame energieopwek en slimme installaties, inclusief een garantie tot wel 40 jaar op de energieprestatie, comfort en binnenklimaat van de woning.

In Nederlands staan inmiddels al meer dan 1.100 Nul op de Meter woningen. Vaak tot grote tevredenheid van bewoners. Helaas is dat nog niet voor elke bewoner het geval. In sommige gevallen zijn de beloofde ambities en verwachtingen niet waargemaakt, wat tot grote teleurstellingen leidt.

Wat

NOM Keur zorgt voor een voorspelbaar hoge kwaliteit van Nul op de Meter-proposities voor woningen, appartementen en woongebouwen bij nieuwbouw en renovatie. Dat doet het door te kijken naar technische specificaties, kwaliteitsborging, documentatie, prestatiemetingen en de ervaringen van de eindgebruiker.

NOM Keur legt de basis voor de prestatieafspraken tussen woningeigenaar en propositieaanbieder en maakt produkten onderling vergelijkbaar. Aanbieders laten hun Nul op de Meter-propositie aan NOM Keur toetsen. Hiermee hebben financiers, gebouweigenaren (particulieren, beleggers en woningcorporaties) en gebruikers (particulieren en huurders) de garantie dat het product voldoet aan de eisen die voor NOM Keur zijn vastgelegd. Met andere woorden: dat de propositie voldoet aan een vastgestelde kwaliteit. Bovendien krijgen zij toegang tot een overzicht van gevalideerde NOM-proposities in een register waarmee vergelijkingen van NOM producten en proposities mogelijk wordt.

De meest recente versie van NOM Keur, versie 1.0, is geschikt voor:

  • laagbouw huurwoningen zonder warmtenet met een professionele afnemer (zowel bestaande bouw als nieuwbouw).

Waarom

Het doel van het NOM Keur is zekerheid bieden over prestaties, het gebruik van het product en de belevingswaarde van gebruikers. De aanbieder garandeert hiermee dat een NOM Keur-woning bij standaard Nederlandse klimaatcondities en gemiddeld gebruik aan de daarvoor geldende eisen voldoet. Zo weet de eindgebruiker, professionele inkoper, hypotheekverstrekker of andere stakeholder dat hij te maken heeft met een Nul op de Meter-propositie die deze naam daadwerkelijk waar maakt en welke zekerheden daarbij worden geboden.

Aanbieders kunnen op verschillende wijzen baat hebben bij het NOM Keur:

  • Afnemers kunnen om een NOM Keur vragen.
  • NOM Keur is een beschermd merk.
  • Omdat het NOM Keur met industriepartners wordt ontwikkeld kan geleerd worden van ervaringen van andere Aanbieders. Dit verkleint het risico en de faalkosten.
  • Omdat de voorwaarden voor NOM Keur zwart op wit staan is snel duidelijk waar een goed NOM concept aan moet voldoen.

Veel gestelde vragen

  • Het keurmerk wordt uitgevoerd met een rating/ranking. Hoe en waarom?

    Voor de consument is het al heel normaal dat hij online zijn mening over diverse aspecten van een product of dienst kan geven. Denk aan Zoover voor de reisbranche en Iens.nl voor de horeca. De reviews geven inzicht in de kwaliteit zoals de consument die heeft ervaren, en helpen andere consumenten bij het maken van hun keuzes. Bijeffect is dat de beoordeelde ondernemingen ertoe worden aangezet om continu scherp te blijven op alle aspecten van hun kwaliteit, steeds te blijven innoveren en ontwikkelen. Bewonerstevredenheid is ook voor NOM-Keur een belangrijk aspect. Het Centrum voor Woononderzoek heeft een review-methode ontwikkeld en gaat de eerste 1.000 NOM woningen reviewen om een beeld te krijgen van de bewoners ervaringen. Het uitgangspunt is ruimte te creëren voor online reviews gekoppeld aan een rating. Belangrijk hierbij is dat de feedback aanbieders aanzet tot permanente ontwikkeling en innovatie.