Inleiding

‘Beter wonen voor hetzelfde geld.’ Dat is de belofte die hoort bij een renovatie naar Nul-op-de-meter (NOM). Dat die belofte ook wordt waargemaakt, blijkt niet altijd vanzelfsprekend. Een keurmerk daarentegen biedt vertrouwen en garantie. Daarom ontwikkelde Stroomversnelling en haar partners het NOM Keur. Dit garandeert de energieprestaties en andere belangrijke woonkwaliteiten die horen bij een Nul-op-de-meter woning. Hoe? Via een keuring die verloopt over drie fases: propositie, toepassing en levensduur.

Corporaties en particulieren kiezen steeds vaker voor Nul-op-de-meter. Ook steeds meer aanbieders hebben Nul-op-de-meter concepten in hun aanbod, zowel voor renovatie als nieuwbouw. Nul-op-de-meter is een ambitieus doel. Een NOM-woning wordt voorzien van een isolerende schil, ruime duurzame energieopwek en slimme installaties, inclusief een garantie tot wel 40 jaar op de energieprestatie, comfort en binnenklimaat van de woning.

In Nederlands staan inmiddels al meer dan 1.500 Nul op de Meter woningen. Vaak tot grote tevredenheid van bewoners. Helaas is dat nog niet voor elke bewoner het geval. In sommige gevallen zijn de beloofde ambities en verwachtingen niet waargemaakt, wat tot grote teleurstellingen leidt.

Wat

NOM Keur zorgt voor een voorspelbaar hoge kwaliteit van Nul-op-de-meter-proposities voor woningen, appartementen en woongebouwen bij nieuwbouw en renovatie. Dat doet het door te kijken naar technische specificaties, kwaliteitsborging, documentatie, prestatiemetingen en de ervaringen van de eindgebruiker.

NOM Keur legt de basis voor de prestatieafspraken tussen woningeigenaar en propositieaanbieder en maakt produkten onderling vergelijkbaar. Aanbieders laten hun Nul-op-de-meter-propositie aan NOM Keur toetsen. Hiermee hebben financiers, gebouweigenaren (particulieren, beleggers en woningcorporaties) en gebruikers (particulieren en huurders) de garantie dat het product voldoet aan de eisen die voor NOM Keur zijn vastgelegd. Met andere woorden: dat de propositie voldoet aan een vastgestelde kwaliteit. Bovendien krijgen zij toegang tot een overzicht van gevalideerde NOM-proposities in een register waarmee vergelijkingen van NOM producten en proposities mogelijk wordt.

De meest recente versie van NOM Keur, versie 1.1, is geschikt voor:

  • laagbouw huurwoningen zonder warmtenet met een professionele afnemer (zowel bestaande bouw als nieuwbouw).
  • laagbouw koopwoningen zonder warmtenet voor particulieren (zowel bestaande bouw als nieuwbouw).

Waarom

Het doel van het NOM Keur is zekerheid bieden over prestaties, het gebruik van het product en de belevingswaarde van gebruikers. De aanbieder garandeert hiermee dat een NOM Keur-woning bij standaard Nederlandse klimaatcondities en gemiddeld gebruik aan de daarvoor geldende eisen voldoet. Zo weet de eindgebruiker, professionele inkoper, hypotheekverstrekker of andere stakeholder dat hij te maken heeft met een Nul-op-de-meter-propositie die deze naam daadwerkelijk waar maakt en welke zekerheden daarbij worden geboden.

Aanbieders kunnen op verschillende wijzen baat hebben bij het NOM Keur:

  • NOM Keur is een overlegbaar bewijs van kwaliteit.
  • Afnemers kunnen om een NOM Keur vragen.
  • NOM Keur is een Europees beschermd merk.
  • Omdat het NOM Keur met industriepartners wordt ontwikkeld kan geleerd worden van ervaringen van andere Aanbieders. Dit verkleint het risico en de faalkosten.
  • Omdat de voorwaarden voor NOM Keur zwart op wit staan is snel duidelijk waar een goed NOM concept aan moet voldoen.