Wat is Stroomversnelling?

Voor hetzelfde geld woon je mooi en comfortabel

Veel mensen betalen een hoge energierekening voor een huis dat oncomfortabel is door vochtoverlast, schimmel en tocht. Bouwers, woningcorporaties, netbeheerders, gemeenten en andere organisaties bedachten hier een oplossing voor: renoveren naar nul-op-de-meter met het geld van de oude energierekening. Elke dag worden er in Nederland nieuwe woningen gerenoveerd en gebouwd volgens het nul-op-de-meter principe.

Nul-op-de-meter (NOM) betekent dat een woning na de make-over evenveel (of meer) energie opwekt als nodig is voor het huis en het huishouden. Dat kan door toepassing van innovatieve technieken zoals hoogisolerende prefabgevels, super goed isolerende daken met geïntegreerde zonnepanelen en slimme installaties. Bewoners hoeven tijdens de renovatie niet te verhuizen. Sommige renovaties kunnen al in 1 dag. Aanbieders leveren de NOM-renovaties op met een garantie van 30 jaar op het binnenklimaat en de energieprestaties. Een goed en gegarandeerd NOM-product kan herkend worden aan het NOM Keur. Dit keurmerk biedt garantie op de propositie, toepassing en levensduur van de NOM-woning.

Hoe wordt nul-op-de-meter betaald? Bepalend voor het succes van de NOM-businesscase is het de wettelijk geregelde energieprestatievergoeding (EPV). Deze wet, in gang gezet door Stroomversnelling, zorgt voor een sluitende businesscase voor aanbieders en woningcorporaties en dat deze woningen beschikbaar blijven als sociale huurwoningen. Door gebruik te maken van het geld van de oude energierekening en de onderhoudskosten blijven de woonlasten voor de bewoners gelijk. Een beter huis voor hetzelfde geld dus.

Dankzij de inzet van pioniers en koplopers in de huur- en koopwoningenmarkt zijn er integrale bouwoplossingen voor nul-op-de-meter op de markt, ligt er een standaard voor kwaliteit en is de businesscase voor woningcorporaties geregeld. Er is echter nog veel nodig om te werken naar opschaling en een daadwerkelijk energieneutrale woningvoorraad in 2050.

De rol van Stroomversnelling en de markt

Een (bijna) energieneutrale gebouwde omgeving is een maatschappelijke noodzaak geworden. Klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald maar ook langer thuis wonen en de noodzaak tot grootschalige renovatie van de woningvoorraad vragen om een nul-op-de-meter aanpak. De markt heeft in die transitie naar nul-op-de-meter een duidelijke rol gekregen. Stroomversnelling wordt bijvoorbeeld medegefinancierd door marktpartijen en corporaties en aanbieders zoeken samen naar de beste oplossingen om nul-op-de-meter in te zetten. Stroomversnelling staat midden tussen deze stakeholders in en helpt alle partijen bij het vinden van een nuttige én rendabele positie in deze nieuwe realiteit.

Stroomversnellen

Stroomversnelling is een brede markt-gedragen coalitie van partijen die gezamenlijk hun schouders onder de transitie willen zetten. Partijen binnen Stroomversnelling zijn bereid kosten, kennis en menskracht te delen voor de ontwikkeling van een energieneutrale gebouwde omgeving door het realiseren van nul-op-de-meter woningen. We zoeken manieren om de energietransitie van de gebouwde omgeving te versnellen. Maar wel op een manier die voor alle betrokken partijen acceptabel en voordelig is. Bewoners mogen hierbij niet worden vergeten! Zij krijgen te maken met een flinke renovatie maar ook met de voordelen die nul-op-de-meter brengt: modern, comfortabel en voor dezelfde woonlasten.

Samenwerking is de sleutel

De sleutel voor succes is samenwerking. Stroomversnelling biedt die samenwerking, door ontmoetingen te organiseren, hulp en kennis te bieden, vraag en aanbod samen te brengen en de juiste condities te creëren die nodig zijn om deze transitie mogelijk te maken.

Stroomversnelling telt momenteel ruim 80 leden: woningcorporaties, aanbieders (bouwbedrijven), toeleverende industrie, gemeentes en netwerkbedrijven, en staat open voor iedereen die wil en kan bijdragen aan de transitieopgave. Daarnaast zijn er verschillende partnerschappen gesloten met partijen zoals Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, TKI Urban Energy, Centrum Veilig Wonen en Efectis. 

Iedere organisatie die serieus aan de slag is of wil zijn met nul-op-de-meter, kan zich aansluiten door lid te worden! Van bouwer en toeleverancier, tot woningcorporatie, gemeente of provincie.

Bestuur en organisatie

Stroomversnelling is een vereniging en is opgericht in 2015. De statuten van de vereniging zijn te vinden in de oprichtingsakte. Het bestuur van ‘Vereniging De BredeStroomversnelling’ bestaat uit een doorsnede van de leden van Stroomversnelling.

  • Leen van Dijke (voorzitter en woordvoerder)
  • Dirk-Jan van der Zeep (voorzitter Raad van Bestuur/CEO Portaal)
  • Pieter van Gent (BASF)
  • Marinus den Harder (directeur Bouw en Vastgoedontwikkeling bij Volker Wessels)

Het team dat samen voor de dagelijkse leiding van Stroomversnelling zorgt wordt gevormd door:

Contactpersonen internationale programma’s Harmke Bekkema en  Ron van Erck 

Binnen de operationele teams zijn verschillende mensen verantwoordelijk voor marktconditionering, communicatie, service, support en relatiemanagement:

Team Stroomversnelling


Ontstaan van Stroomversnelling

Het doel van Stroomversnelling is het op gang brengen van nul-op-de-meter renovaties en deze haalbaar en betaalbaar maken voor een breed publiek. De aanjager van deze doelstelling is zes jaar lang Energiesprong geweest, een onderdeel van Platform31. Binnen dit programma zijn pilots ontwikkeld en doelprogramma’s opgestart die zich in die tijd richtte op de verduurzaming van de bewoonde omgeving. Begin 2015 is de vereniging Brede Stroomversnelling opgericht, als vervolg op de Deal Stroomversnelling Huurwoningen (2013): een initiatief van zes woningcorporaties; PortaalLefierWoonwaardStadlanderTiwosWonen Limburg en vier bouwbedrijven; VolkerWesselsBAMBallast Nedam en Dura Vermeer om Nul op de Meter renovaties voor huurwoningen mogelijk te maken.

De focus in woningbouw is de laatste zes jaar verschoven van 60 tot 80 % energiereductie naar nul-op-de-meter. In 2013 is de Deal Stroomversnelling getekend, een initiatief van bouwers en woningcorporaties, om de nul-op-de-meter renovatie van 11.000 huurwoningen mogelijk te maken. In 2015 is de vereniging Stroomversnelling opgericht om Nul op de Meter verder te brengen en op grote schaal mogelijk te maken voor bestaande bouw en nieuwbouw. Wij doen dit samen met het Stroomversnellingsnetwerk dat bestaat uit ambitieuze bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen betrokken partijen. Stroomversnelling vindt dat iedere woningeigenaar in Nederland moet kunnen kiezen voor een mooie, comfortabele en betaalbare woning.