Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Deelsessie progamma Energy-Up

Het programma van Energy-Up, op woensdag 11 mei in de Fokker Terminal in Den Haag, kent als centraal thema Werk aan uitvoering. Door de recente ontwikkelingen van de energietarieven en de actuele behoefte om de afhankelijk van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen is opschalen van de energietransitie in de gebouwde omgeving actueler dan ooit. Tijdens het programma van Energy-Up besteden we plenair aandacht aan de uitdagingen waar de sector voor staat. In twee deelsessierondes kan je kiezen voor de deelsessies die aansluiten op jouw persoonlijke uitdagingen in het versnellen van de energietransitie. Klik hier voor het volledige programma van Energy-Up 2022.

programma energy-up

nu inschrijven voor Energy-Up >>

Deelsessies ronde 1
11.15 – 12.15 uur

Aan tafel met de wijkaanpak In steeds meer gemeenten, wijken en buurten wordt gewerkt aan de gebiedsgerichte aanpak. En daar waar gewerkt wordt, wordt geleerd. Hoog tijd om deze ervaringen uit te wisselen, en te leren van elkaar! Aan de hand van een praktijkcasus wisselen we in kleine groepjes aan tafels ervaringen en tips uit. Een moderator begeleidt het gesprek. De sessie bestaat uit twee rondes en een gezamenlijke terugkoppeling. Bij deze speciale editie van de Communitydag Wijkkompas is iedereen die in de praktijk bezig is met een gebiedsgerichte aanpak welkom. Dus naast de deelnemers van het Wijkkompas ook alle anderen die vanuit de gemeente, netbeheerder, toeleverancier, bewonersinitiatief of woningcorporaties betrokken zijn. De wijkaanpak doe je tenslotte samen, leren uit de praktijk dus ook. Hoe diverser het gezelschap, hoe beter de gesprekken! Wil je een casus aandragen? Mail dan naar dieke@wijkkompas.nl
Er zijn wel 200 merken en duizenden typen warmtepompen. Samen met de keuze voor afgifte- en ventilatiesystemen, en alles afgestemd op de schilkwaliteit van de woning, leidt dit tot een onoverzichtelijke hoeveelheid keuzes. Wat zijn de meest gebruikte en meest geprogrammeerde duurzame installatieconcepten voor individuele woningen en hoe, op welke gronden en onder welke voorwaarden zijn die optimaal te koppelen aan de verschillende woningtypen in de bestaande bouw? Aedes, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en Stroomversnelling presenteren de publicatie die in samenwerking met een groot aantal experts is gemaakt om hier overzicht in te bieden.
Klaar is Case sessie beeldMet een hoog niveau renovatie ben je klaar voor 40 jaar. Niet alleen op gebied van energie, maar ook op comfort, de veiligheid en gezond binnenklimaat zet je een enorme stap voorwaarts. Klaar is Kees. Of zullen we zeggen… Klaar is Case. In deze sessie nemen we een aantal gerealiseerde hoog niveau renovaties onder loep.
Welke maatregelen zijn er getroffen? Hoe is er samengewerkt tussen woningcorporatie en gemeente? En wat zijn de ervaringen en voordelen voor de bewoners?
Over werken aan uitvoering gesproken… Vóór deze winter al de eerste 50.000 huishoudens verlost uit de energiearmoede en een getekend renovatievoorstel! Dat is de basis van een idee om veel huurders per direct de energierekening terug te brengen naar het niveau van 2020 én de opschaalpotentie van industriële renovatieoplossingen te stimuleren. Wil je weten hoe dit idee opgepakt wordt door de landelijke overheid, Woonbond en collega corporaties? Meld je aan voor deze sessie voor bestuurders van woningcorporaties om gezamenlijk te kijken hoe de sector deze interventie op korte termijn kan realiseren. Sjoerd Klijn Velderman neemt jullie mee in dit initiatief en de mogelijkheden.

Deelsessies ronde 2
13.30 – 14.30 uur

De Shift III Gelijk met de gedeeltelijke afschaffing van de verhuurdersheffing per 2023 is de afspraak gemaakt dat woningcorporaties voorrang geven aan het verduurzamen van de label E-F-G woningen. Sterker nog; label E-F-G woningen die in 2028 nog in het portfolio van woningcorporaties zitten leveren de huurder een huurkorting op. Dat vraagt om snel schakelen in het verduurzamingsprogramma dat voor de langere termijn is opgesteld. Hoe zorg je er daarbij voor dat je de lange termijn, voor de rest van je bezit, niet vergeet? Of erger, laat vertragen. Hoe zorg je er daarbij voor dat deze actie op korte termijn, in de praktijk een tussensprint naar het doel van 2050 wordt? En hoe presteren de woningen die al voldoen aan de standaard in de praktijk? Tijdens De Shift III laten we zien dat de ervaringscijfers je vandaag kunnen helpen bij de beslissingen voor de korte èn lange termijn.
Inmiddels is het grootste deel van de particuliere woningbezitters zich bewust van hun rol in de energietransitie; voor 2050 zal de woning (of het appartementencomplex waar het onderdeel van uitmaakt) van het gas losgekoppeld moeten zijn. Dit vergt veel van het eigen initiatief van particuliere woningbezitters en VVE’s en roept daarmee veel vragen op. Wat kost het aardgasvrij maken van mijn woning? Waar haal ik het geld vandaan? Wat krijg ik ervoor terug? Waar moet ik (mee) beginnen en waar vind ik betrouwbare informatie? Nu zien de meesten door de bomen het bos niet meer. Gemeenten spelen een belangrijke, faciliterende rol in het informeren over een spijtvrije transitie naar een aardgasvrije woning. In deze sessie komen de beschikbare tools, instrumenten en modellen aan bod die gemeenten kunnen inzetten om particuliere woningbezitters en VVE’s grip te geven op de eigen energietransitie.
Monitoring is grensbewaking. Een woning voorzien van een warmtepomp is complexer dan een woning verwarmd middels een cv-ketel. Het gaat dus ook sneller fout. Monitoring houdt in de gaten of de woning binnen alle prestatiegrenzen blijft. Aan de hand van verhalen uit de praktijk gaan we dieper in op wat er gebeurt als grenzen worden overschreden. Tenslotte zoeken we ook een andere, meer letterlijke, grens op: België laat zien hoe de Nederlandse energiemarkt er mogelijk in de toekomst ook uit komt te zien. Bewoners betalen voor het maximale gelijktijdige vermogen dat ze afnemen. We gaan kijken hoe monitoring daar helpt bij het verlagen van het zogenaamde ‘capaciteitstarief’.
○ Slimme kans voor Europa en Nederland! Jeroen Roos vertelt over de principes van 5e generatie warmte/koudenetten en over het Intereg-project D2Grids.
○ Warmte van lage temperatuur in Roosendaal (Wijk Stadsoevers) –  Bart van Oosten over de kansen en aandachtspunten van LT-warmtenetten en de duurzame afvalwarmte op lage temperatuur van Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal.
○ Intelligent gekoppelde fysieke en digitale energie-infrastructuur in Badhoevedorp – Guy Konings over de ervaringen van het 5e generatie warmte/koudenet in Medicon Village (Zweden) en over het uiterst efficiënte energiesysteem waar Essent samen met Intospace en stakeholders als netbeheerder Liander aan werkt. Een intelligente combinatie van fysieke en digitale energie-infrastructuur.