Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Zonder monitoring geen energietransitie - digitale goodiebag voor deelnemers

Bedankt voor je deelname aan het evenement Zonder monitoring geen energietransitie op 24 november 2020. We kijken terug op een geslaagd evenement waarin praktijkvoorbeelden van energieprestatie monitoring aan bod zijn gekomen, inzichten in veranderende corporatieprocessen en ICT-omgeving zijn gedeeld en kansen die monitoring biedt zijn toegelicht.

In het event zijn een aantal middelen aan bod gekomen die je helpen om stappen te zetten richting het effectief monitoren van energieprestaties en comfort in de woning. Op deze pagina zijn deze op een rij gezet.

Energieprestatie Monitoring Normwww.monitoringnorm.nl
Met de monitoringnorm is een standaard voor het monitoren van energieprestaties in woningen
ontwikkeld. De norm is het fundament onder de afspraken over energieprestaties tussen huurders,
woonconsumenten, woningbouwcorporaties en aannemers. Monitoringsystemen die voldoen aan de
norm presteren uitstekend op het gebied van sensoren, datakwaliteit en privacy & security.

API voor het monitoren van energieprestatieswww.github.com/Stroomversnelling/monitoring_api
De API is een standaard voor gegevensuitwisseling van energieprestatiedata uit woningen. De API zorgt ervoor dat data uit woning A van aanbieder X op eenzelfde manier uit te lezen is als data uit woning B van aanbieder Y.

Themablad Corporatieprocessen download
Werken met monitoringdata, EPV en nul-op-de-meter is nieuw voor veel woningcorporaties. Dat vergt
verandering in de processen die bij een woningcorporatie zijn ingericht. In deze publicatie is met een
groep ervaringsdeskundigen van verschillende corporaties en Corponet inzichtelijk gemaakt welke
processen anders of nieuw zijn en hoe je hier als organisatie mee om kan gaan.

Themablad Portals en Applicaties voor energieprestatiedata download
De monitoringdata uit de diverse woningen kunnen op verschillende manieren gepresenteerd worden.
In deze publicatie wordt voor verschillende doelgroepen weergegeven wat voor een functionaliteiten er vanuit de markt gewenst zijn, bijvoorbeeld applicaties die de bewoner inzicht geven in het gebruik of een portal ter ondersteuning van onderhoudsactiviteiten. Begin 2021 volgt een overzicht van applicaties en portals die al beschikbaar zijn in de markt en in welke functionaliteiten voorzien wordt.

De winst van monitoring download
Met monitoringdata kun je een stuk meer dan bewijslast genereren voor de EPV. In een aantal
infographics wordt kwalitatief en kwantitatief inzicht gegeven in de winst van monitoring. Download de publicatie en ontdek hoe monitoring waarde toevoegt in beheer & onderhoud, conceptverbetering, bewoner tevredenheid, het beheersen van energielasten en productgaranties.

Training: Monitoring van energieprestaties
Begin 2021 worden trainingen voor het monitoren van energieprestaties aangeboden. In de training
leggen we uit wat monitoring is en hoe je het kunt implementeren in je organisatie. De training bestaat
uit twee dagdelen en beslaat alles van inkoop van monitoring tot het inpassen van het gebruik van
monitoringdata in de organisatie. Aan deze training zijn kosten verbonden.