Gemeente Tilburg 

Gemeente Tilburg is al langere tijd actief op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Het uiteindelijke doel is om alle woningen in Tilburg energieneutraal te maken. Er is al ervaring op gedaan met de eerste woningen, maar ook met de eerste maatregelen om Nul op de Meter mogelijk te maken.
https://www.tilburg.nl/inwoners/verhuizen-verbouwen/energiezuinig-wonen/