Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

BIK bouw: ‘Met opschalen kan NOM de helft goedkoper’

BIK bouw heeft zich aangesloten bij Stroomversnelling. Het bedrijf richt zich op de uitrol van het 2nd skin-concept, dat veel weg heeft van het nul-op-de-meter concept. Directeur Jasper Sluimer verwacht dat de kosten van een NOM-renovatie met de helft omlaag kan. “We moeten opschalen om het goedkoper te maken.”

Directeur Jasper Sluimer tekende op 18 november de overeenkomst voor het lidmaatschap in het bijzijn van voorzitter Leen van Dijke. BIK bouw is een van de innovatieve koplopers in de bouwsector, terwijl het pas vier jaar bestaat. In 2015 richtte Jasper Sluimer met zijn compagnons Onno de Wal en Wim Fortuin BIK bouw op. Sluimer heeft 23 jaar gewerkt bij BAM, dat in 2015 een andere koers koos. Volgens Sluimer werd BAM daardoor ‘meer centraal gestuurd maar ook logger’. Dit was voor hem reden om een eigen bedrijf te beginnen.

Waar staat BIK voor?

“BIK staat voor Bouwen in Ketensamenwerking. Naast dat de naam lekker klinkt staat het voor onze missie: niet op werken met oude methode, maar met betere producten en concepten woningen verduurzamen. Dat betekent dat we bewoners betrekken bij het proces en met partners vanaf initiatieffase tot beheerfase beter samenwerken. Dat vergt een heel andere manier van werken, maar inmiddels werpt dat zijn vruchten af. We realiseren dit jaar een omzet van circa 20 miljoen, en voor een bedrijf met 20 mensen in vaste dienst en 20 flexibele krachten is dat een mooie prestatie.”

Wat doet BIK bouw?

“We richten ons op drie disciplines. Ten eerste renoveren we woningen, waarbij we vanaf het begin bewoners en partners betrekken. Daarnaast doen we ‘gekke’ nieuwbouw: een combinatie van transformatie en nieuwbouw, zoals een monumentale oude drukkerij in Rotterdam dat we ombouwden tot een luxe hotel met parkeergarage en supermarkt. De derde tak van sport is het ontwikkelen en realiseren van 2nd skin, een renovatieproduct dat we hebben ontwikkeld met Climate Kic, TU Delft en partners. Hierbij worden woningen aan de buitenkant voorzien van een nieuwe, goedgeïsoleerde gevel met ingebouwde modules voor ventilatie, verwarming en koeling. Die gevel sluit nauw aan met de oude gevel, als een tweede huid, vandaar de naam 2nd skin.”

Waarom is BIK bouw lid geworden van Stroomversnelling?

“De uitrol van 2nd skin is voor ons een belangrijke reden om bij Stroomversnelling aan te sluiten. Het concept is uitermate geschikt voor nul-op-de-meter. Het draait om een tweede schil, die luchtdicht is ingepakt voor een hogere isolatiegraad. Deze gevel plaatsen we aan de buitenkant van de woning. Daarmee beperken we de overlast voor bewoners en is het onderhoud in de toekomst makkelijker, omdat de modules vanaf de buitenkant bereikbaar zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze kennis en kunde te delen. We willen niet alle expertise voor onszelf houden. Dat is de tweede reden om bij Stroomversnelling te komen.”

Is het concept 2nd skin al ergens toegepast?

“Ja, in Vlaardingen hebben we 195 portiek etage woningen uit 1952 gerenoveerd. We zijn gestart met een pilot van 12 woningen, die we naar nul-op-de-meter hebben gebracht. Het was nog spannend of dit binnen het budget paste, maar dit is gelukt. TU Delft doet de monitoring, waarvan we geleerd hebben dat enkele zaken beter konden , zoals ventilatie en bedieningsgemak voor de bewoners. Dit hebben we meegenomen bij de renovatie van de overige 183 woningen naar NOM-Ready. Die woningen, verdeeld over acht blokken, zijn voor de bouwvak opgeleverd.”

Hoe kan nul-op-de-meter goedkoper worden?

“De totale kosten kunnen bijna halveren door op te schalen, te standaardiseren en te innoveren. Bij de pilot in Vlaardingen bepaalden de ontwikkelkosten grotendeels de prijs per woning. De renovatie van de overige 183 woningen verliep echter via een aanbestedingsprocedure. Die wonnen we omdat we de kosten met  20 procent konden verlagen, terwijl we dezelfde uitgangspunten hanteerden als bij de pilot. Dit jaar passen we bij 150 woningen 2nd skin toe, maar volgend jaar mikken we op 300 à 400 woningen. Door het renovatieproces slim in te richten kunnen we de prijs verder verlagen. Dit principe gaat ook op voor nul-op-de-meter.”

Hoe ervaart u de samenwerking met woningcorporaties?

“We hebben hier positieve ervaringen mee. Bij de pilot in Vlaardingen werkten we samen met woningcorporatie Waterweg Wonen. Daar gaf de technische man de tip om aan de NOM-woningen naast verwarming ook koeling toe te voegen. Ook ontdekte hij dat de monitoring slimmer kan, zodat de woningcorporatie de energieprestatievergoeding makkelijker kan regelen. Dit zijn positieve ervaringen, die bijdragen aan het succes van de renovaties.”

Staan er meer NOM-projecten op stapel bij BIK bouw?

“Ja, we zijn in gesprek met diverse woningcorporaties. Vaak speelt het budget een belangrijkere rol dan de ambities voor verduurzaming. Dat leidt ertoe dat woningen wel NOM-ready worden gemaakt, maar NOM vaak nog een stap te ver is. Ik merk bij corporaties koudwatervrees, waardoor ze niet meer grootschalig kunnen of durven te investeren. Dan kiezen corporaties ervoor om de aanpak  goedkoper uit te voeren, maar dat is niet altijd even duurzaam naar de toekomst gericht. Het is een kip-ei probleem. We moeten juist de verduurzaming opschalen om het efficiënter te maken.”