Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

4 tips over hoe gemeenten kunnen bijdragen aan de energietransitie

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in de versnelling van de energietransitie. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Om dat waar te maken, heeft Stroomversnelling samen met bouwers, corporaties, gemeenten, banken en andere betrokkenen een aanpak ontwikkeld die het voor iedereen in Nederland mogelijk moet maken om een woning naar Nul op de Meter te renoveren.

Gemeenten hebben daarbij een sleutelrol. Stroomversnelling presenteert vandaag, tijdens het jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (BWT) in Ermelo, de tweede versie van de ‘rode brochure’. Deze brochure laat zien wat gemeenten kunnen doen om  bij te dragen aan de energietransitie. Volgens Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, zijn er steeds meer gemeenten die daar serieus werk van maken, ook omdat de Omgevingswet gemeenten op dat gebied meer regie gaat geven. ‘Gemeenten kunnen laten zien dat zij met burgers en bedrijven willen samenwerken om de eigen leefomgeving te verduurzamen. Dat kan heel veel energie, tijd en kosten besparen. Het is hoog tijd om nu snelheid te gaan maken.’

De vier tips van Stroomversnelling over wat gemeenten kunnen doen:

1 Vereenvoudig de vergunningverlening

Gemeenten toetsen vergunningaanvragen voor Nul op de Meter projecten aan wetten en regels. Als zij voor de officiële vergunningaanvraag met initiatiefnemers rond de tafel gaan zitten om zaken af te stemmen, kan de vergunningverlening in een paar dagen geregeld zijn.

2 Anticipeer op de Omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 ingaat, biedt gemeenten meer ruimte om een eigen invulling te geven aan de energietransitie. Bijvoorbeeld via een eigen omgevingsvisie met doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, energie en klimaat. Daarbij is het van groot belang om samen te werken met andere partijen, zoals woningcorporaties en netbeheerders, want het verduurzamen van de woningvoorraad heeft ook effect op de energienetten. Om hoge maatschappelijke kosten te voorkomen, is het belangrijk plannen tijdig met elkaar af te stemmen.

3 Gebruik leges om verduurzaming te stimuleren

Gemeenten kunnen burgers stimuleren werk te maken van verduurzaming door de legeskosten te verlagen. Dit maakt duurzame verbouwingen zoals Nul op de Meter een stuk aantrekkelijker.

4 Bundel vraagstukken en kom tot synergie

De energietransitie heeft raakvlakken met andere maatschappelijke vraagstukken. De kunst is om die vraagstukken te combineren en tot oplossingen te komen die synergie opleveren. Op veel plekken in Nederland is klimaatadaptatie een belangrijk vraagstuk aan het worden. Hoe kunnen we anticiperen op de effecten van klimaatverandering? Nul op de Meter woningen kunnen integrale oplossingen bieden, ook voor de afvoer van hemelwater. Ook zijn er mogelijkheden om NOM woningen te combineren met levensloopbestendigheid. Bij een NOM renovatie kunnen woningen worden aangepast, zodat bewoners daar tot op hoge leeftijd prettig, veilig en comfortabel kunnen wonen.

De hele publicatie, Nul op de Meter. Hoe gemeenten kunnen bijdragen is te vinden op stroomversnelling.nl/gemeente

Deel dit bericht via social media: