Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

51 Innovatieve Aanpakken van regiocoalities voor particulieren

Innovatieve Aanpakken is een programma dat gericht is op een innovatieve versnelling van de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad, gecoördineerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Bouwend Nederland, in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een belangrijke stimulator om de energieneutraalambitie te realiseren, is het verleiden van particulieren te kiezen voor energieneutraal. Het programma riep regio´s op om coalities te vormen en met een innovatief plan te komen.

No-regret

Aan de coalities en plannen werd een aantal voorwaarden gesteld; gemeente en aanbieder moeten in ieder geval deel uitmaken van de coalitie én een aanbod voor particulieren komt niet zonder prestatiegarantie. De aanpak zelf, om naar energieneutraal te gaan, mag ook in stappen worden uitgevoerd. Dat kan via de ‘No-Regret’ methode. Een ‘No-regret’ aanbod bestaat minimaal uit de volgende drie elementen: 1) de fysieke uitvoering, 2) een overdraagbaar stappenplan wat leidt tot een energieneutrale woning én 3) een overzicht van de impact op de woonlastenontwikkeling van de ingreep. Het No-regret aanbod moet particulieren inzicht geven in de consequenties van hun opties en tegelijkertijd de keuzevrijheid waarborgen.

51 plannen

Van de 125 ingediende plannen maken er op dit moment 51 deel uit van het programma Innovatieve Aanpakken. Plannen voor aardgasloze wijken, energiecollectieven, oplossingen voor mensen met een krappe beurs, VvE´s naar energieneutraal krijgen, het aanbieden van warmtepompen als kant-en-klaarproduct en volledige nul-op-de-meterontzorging, het is zomaar een greep uit de gekozen ideeën. De 51 coalities gaan nu hun plannen verder uitwerken en natuurlijk streven naar zoveel mogelijk gehonoreerde offertes.

Kennis opdoen is een must

Uit veel van de aanvragen bleek dat de behoefte aan kennis over No-regret groot is terwijl die kennis toch noodzakelijk is om de energieneutraalambitie van het programma te realiseren. Elke coalitie stuurt daarom één of meer leden naar de training ‘No-regret naar energieneutraal’. De training is gemaakt door Stroomversnelling. Deelnemers krijgen de methodiek No-regret uitgelegd, praktijkvoorbeelden worden besproken en er wordt geleerd te werken met handige rekentools. Van te voren moeten de deelnemers hun eigen huis in kaart brengen; welke wensen heb ik? hoeveel energie verbruik ik? hoe gedraag ik me in mijn woning? Dit omdat je uiteindelijk een product het best verkoopt als je het zelf ook zou willen.

Voorkennis van de deelnemers kan variëren van vakmensen die al langer met energieneutraal bezig zijn tot mensen die totaal nieuw in het speelveld zijn. Na de eerste training bleek gelukkig al dat de mensen die met specifieke vragen kwamen, naar huis gingen met antwoorden. Na de zomer is er nog een terugkomdag en in de tussentijd kunnen mensen terecht bij de vraagbaak. Vragen worden persoonlijk beantwoord en kunnen ook behandeld worden in webinars zodat meer mensen toegang hebben tot de kennis.

Het programma Innovatieve Aanpakken loopt tot eind 2018. Het doel is dan een goed, gevarieerd en opschaalbaar aanbod voor particulieren te hebben zodat zij de stap naar energieneutraal makkelijker kunnen nemen.

Dit artikel verscheen eerder in ons NOMagzine, nummer 3.


Kennis en tools

Deelname aan de cursus ‘No-regret naar energieneutraal’ door partijen niet betrokken bij de innovatieve aanpakken, is in deze fase beperkt mogelijk, mede in verband met maximale groepsgrootte per keer. Meer informatie over de cursus , data en locaties kunt u opvragen via VNG.vraagbaak@stroomversnelling.nl.

Na de laatste training worden op 7 juli alle belangrijke ingrediënten van de cursus, zoals de rekentools, op Energielinq.nl gepubliceerd. Een van de tools ondersteunt de doorrekening van het effect van maatregelpakketten op de energetische prestatie van de woning per No-regret stap. De andere rekentool geeft inzicht in de economische aspecten; hoeveel kan ik lenen bij een bepaalde hoeveelheid energiebesparing zodat de aanpak woonlastenneutraal uitpakt.

Bekijk de 51 aanpakken op www.innovatieveaanpakken.nl

Lees meer over het doel van het programma in het NOMagazine #2

Deel dit bericht via social media: