Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Aardgasvrij wonen voor iedereen mogelijk via objectgebonden financiering

In 2050 moeten alle huizen van het aardgas af zijn. Dat betekent dat iedereen zijn steentje bij moet dragen aan de energietransitie. Een betrouwbare, duurzame, betaalbare energiezuinige of zelfs energieneutrale woning is alleen nog niet voor iedereen weggelegd. Het ontbreekt aan een breed toegankelijke financiële constructie om verregaande energiebesparende maatregelen te nemen tegen acceptabele maandlasten, zonder dat je je bij verhuizing zorgen hoeft te maken of je de investering wel hebt terugverdiend. De oplossing: een objectgebonden financiering. Stroomversnelling maakte een overzicht van de aanknopingspunten om deze oplossing verder uit te werken.

Verdergaande energiebesparingsmaatregelen tegen vrijwel gelijke woonlasten

Objectgebonden financiering* is een parapluterm voor alle financieringsconcepten die aan een object, in plaats van aan een persoon zijn gekoppeld. Bij verhuizing gaat het contract dan ook over aan de volgende eigenaar. Met een objectgebonden financiering kunnen verregaande energetische maatregelen – die een langdurig impact hebben op het verlagen van het energieverbruik maar ook een (even)lange terugverdientijd hebben – betaald worden, op zo´n manier dat de woonlasten maandelijks vrijwel gelijk blijven. Zo wordt een comfortabel, energiezuinig of zelfs energieneutraal huis bereikbaar voor iedereen.

Verschillende mogelijkheden

“Met de publicatie ‘Objectgebonden financiering van verdergaande energiebesparende maatregelen (bij grondgebonden woningen)’ geeft Stroomversnelling een overzicht van de mogelijke aanknopingspunten om deze financiële constructie verder uit te werken,” zegt Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling. “Uiteindelijk is de Rijksoverheid een beslissende factor in de haalbaarheid en de schaalbaarheid ervan. Het is om die reden zeer gewenst dat we op korte termijn verschillende vormen van objectgebonden financiering beproeven.”

In de publicatie kun je onder meer lezen over oplossingen via de energierekening en via een baatbelasting die de gemeente mag heffen. Ook de mogelijkheden via een kwalitatieve verplichting, opstalrecht en een Vereniging van Eigenaren worden beschreven.

Roep uit het veld

De publicatie is omlijst met verschillende verhalen uit de praktijk; mensen die enthousiast met oplossingen bezig zijn maar vaak tegen dezelfde juridische obstakels aanlopen. Wethouder Tijmen Smit bijvoorbeeld wil in Laren aan de slag met de baatbelasting maar het ontbreekt nog aan een juridisch kader terwijl bewoners die hoorden van het plan, al direct aan de telefoon hingen. Die willen aan de slag! In Leusden haalde René Pie meer dan 100 intentieverklaringen op: al deze mensen zouden kiezen voor een NOM-renovatie, als dat met gelijke woonlasten kan via een objectgebonden financiering. Het Woonbedrijf Westvoorne experimenteert met een oplossing via Opstalrecht. Deze oplossing is echter voor een reguliere woningcorporatie zoals HW Wonen geen optie. Ook de NBV draagt haar steentje bij. Sharon van Ede, adviseur duurzaamheid NVB: “Als bankensector moet je ook je verantwoordelijkheid nemen en werken aan oplossingen.” Paul Schumacher van Bouwend Nederland, ziet mogelijkheden in een loket waar je terecht kan voor een totaalaanbod; maatregelen en financiering op één plek. Over dat laatste zijn overigens de meeste het wel eens. Het moet de woningeigenaar zo makkelijk mogelijk worden gemaakt.

Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling: “Ik doe dan ook een dringende oproep actief op zoek te gaan naar de vormen voor objectgebonden financiering die breed uitrolbaar en aantrekkelijk zijn voor woningeigenaren, maatschappelijk geaccepteerd worden en opschaling van de energietransitie mogelijk maken.”

Download de publicatie ‘Objectgebonden financiering van verdergaande energiebesparende maatregelen (bij grondgebonden woningen)’

 


* In de eenvoudigste definitie verstaan we onder objectgebonden financiering een manier van (voor)financieren waarbij in geval van eigendomsoverdracht / verhuizing de nog resterende betalingsverplichting voor de termijnbetalingen in relatie tot de financiering (van rechtswege) overgaat naar de volgende eigenaar / bewoner. De vorige eigenaar / bewoner is zo niet meer verantwoordelijk voor de betalingen en loopt géén risico t.a.v. de dan actuele waardering van de door hem gerealiseerde investering (‘restschuld risico’). Dit voordeel blijft optreden bij elke volgende woningoverdracht.

Deel dit bericht via social media: