Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Deal ondertekend: 1.000 Brabantse woningen naar Nul op de Meter

Op donderdag 9 juli ondertekenden provincie, gemeenten, bouwbedrijven, industrie, energie-coöperaties en woningcorporaties een Stroomversnellingsdeal: in drie jaar tijd 1.000 bestaande woningen in Noord-Brabant naar Nul op de Meter.

Nul op de Meter, nu en in de toekomst

De 1.000 woningen zijn een eerste stap om vier jaar later 40.000 woningen Nul op de Meter te hebben gemaakt. Om deze gezamenlijke ambities te realiseren moeten bouwers en woningbezitters in beweging komen om een compleet nieuwe huisrenovatiemarkt te ontwikkelen. Dit wordt gevoeld in Brabant. De dealpartners zijn enthousiast en voelen de noodzaak om snel aan de slag te gaan.

De partijen tekenden de Stroomversnellingsdeal tijdens de manifestatie ‘Brabantse Deal Nul op de Meter’ op 9 juli. Voorafgaand aan de manifestatie gaven alle dealpartners aan hoe zij aan de doelstellingen gaan bijdragen:

  • Woningcorporaties brengen woningen in die Nul op de Meter worden gemaakt. Het is de bedoeling dat de Brabantse woningcorporaties tot 2017 gezamenlijk minimaal 800 woningen Nul op de Meter maken.
  • Gemeenten versoepelen hiervoor het proces van vergunningen.
  • Bouwpartijen gaan nauwer met elkaar samenwerken om de productie te industrialiseren en zo een economische rendabele renovatie mogelijk te maken.

Elke woningcorporatie een Nul op de Meter project

De woningcorporaties renoveren ten minste 800 woningen naar Nul op de Meter. Het is de bedoeling dat elke woningcorporatie hiervoor ten minste één project met een gemiddelde omvang van 75 woningen inbrengt. Hiervoor gaan zij de komende periode het woningbezit onderzoeken. Dit onderzoek moet tevens duidelijk maken hoeveel woningen van het totale bezit geschikt is voor Nul op de Meter. De resultaten van dit onderzoek delen de woningcorporaties met de overige dealpartners. Dit is belangrijk omdat hierdoor een nauwkeuriger beeld ontstaat van de totale renovatieopgave. Vervolgens kunnen partijen op basis van deze cijfers beter participeren en afspraken maken.

De provincie heeft een missie

De provincie Noord-Brabant is een van de dealpartners. De voornaamste inbreng van de provincie is het verbinden van diverse partijen en stevig in te zetten op een goede coördinatie om de doelen van Nul op de Meter vast te houden. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur): “Ik ga vol voor de opgave om 1.000 Nul op de Meter woningen te realiseren in deze bestuursperiode. We zijn echter pas geslaagd in onze opgave als er echte innovatie plaatsvindt die leidt tot een volwassen markt voor huisrenovaties.”

De bouw industrialiseert

De ambitie van de deelnemende bouwpartijen is om elke dag vijftig woningen Nul op de Meter te maken. Er is een vergaande industrialisatieslag in de bouw nodig om dit waar te maken. Uiteindelijk moet het Nul op de Meter maken van een woning een snel en soepel proces worden met betere spullen voor minder geld. Hiervoor is het noodzakelijk dat bouwpartijen nauw met elkaar samenwerken en ook de conceptontwikkeling gezamenlijk oppakken. Nog dit jaar moeten hiervan de eerste resultaten zichtbaar zijn. Straks hebben we in Nederland, mede door de deal in Brabant, een onweerstaanbaar Nul op de Meter aanbod voor zowel huur- als koopwoningen.

Meer weten?

Stroomversnelling Brabant is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de vijf grote gemeenten (B5), bouwers, adviseurs, kennisinstituten en opdrachtgevers. Gezamenlijk gaan deze partijen er voor zorgen dat in 2050 de Brabantse woningvoorraad energieneutraal is.
Lees meer op www.svbrabant.nl

Deel dit bericht via social media: