Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Een draaiboek, monitoring en matchmaking; een vruchtbare Samenwerkdag

Op 3 november was er weer een samenwerkdag, dit keer in Den Bosch waar ook het ZEN festival plaats vond.

Plenaire zaken

Tijdens het plenaire deel worden de actualiteiten met elkaar gedeeld. En kunnen leden en anderen zaken delen. Zo zijn er deze keer weer een aantal zaken de revue gepasseerd. Rik van Dieren van Hegeman heeft de oproep gedaan om gezamenlijk de doorlooptijden bij de aansluiting van woningen op het net terug te dringen. De ontwikkeling van een plug&play netaansluiting wil hij graag met andere leden verder brengen.

Het rode boekje, een handreiking voor gemeenten is verder doorontwikkeld en gepresenteerd door Klaas Vegter. U kunt hier het rode boekje 2.0 vinden.

Doris de Bruijn heeft plenair de Handleiding Energieprestatievergoeding en Energiebundel kort toegelicht. Verder is het draaiboek voor bewonerscommunicatie op bewonerscommunicatie.com aangekondigd. Komende Samenwerkdag wordt het gehele draaiboek doorgenomen. Sjoerd Klein Velderman heeft kort de laatste stand van zaken van het NOM-Keur gedeeld. Komende samenwerkdag vindt er nog een keer een verdieping plaats.

NOM-Keur

De ontwikkeltafel NOM-Keur stond in het teken van het inhoudelijk afronden van het NOM-Keur 1.0 met alle ondersteunende documenten. Tijdens de sessie is nog kort gediscussieerd over de toekomstige kosten van het NOM-Keur en de aangepaste fasering maar bovenal is overeenstemming bereikt over het werkende principe van het NOM-Keur. Dat betekent dat het wordt doorgestuurd naar het kernteam van Stroomversnelling en het NOM-Keur uiteindelijk ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd gaat worden.

Bewoners en Nul op de Meter

Doris de Bruijn lichtte tijdens de masterclass de Handleiding Energieprestatievergoeding en Energiebundel toe. Welke kanttekeningen en uitzonderingen zijn er en hoe ga je daar mee om? Het blijkt niet altijd helemaal duidelijk hoe de heffing van de EPV werkt. Er is zelfs een aantal corporaties die de EPV niet in rekening gaat brengen, omdat het allemaal nog te nieuw is. Het bleek nuttig om met elkaar alle vragen en opmerking te behandelen en een aantal scenario’s met elkaar door te spreken. De handleiding is binnenkort beschikbaar op Energielinq.

Draaiboek bewonerscommunicatie
Uit ervaringen met de eerste Nul op de Meter projecten zijn veel lessen geleerd. Deze zijn gebundeld in een zogenaamd draaiboek op www.bewonerscommunicatie.com. Hierin lees je per stap in het proces waar je aan moet denken, hoe je het aanpakt en wat je juist beter kan vermijden. Tijdens de volgende samenwerkdag wordt het draaiboek besproken en gelanceerd!

Hoogbouw

De leden die de afgelopen samenwerkdagen hebben gewerkt aan een 10-hoog NOM concept kwamen bijeen om oplossingsrichten te verkennen voor de uitdaging die er ligt om tot voldoende opwekcapaciteit te komen op het gebouw. Versterkt door experts zijn verschillende oplossingen besproken, waaronder: de binnenste woningen NOM maken en de buitenste woningen goed isoleren, IBIS power’s powerNEST – een combinatie van opwek door wind en zon op het dak, en een gevel PV oplossing. De aanwezigen hebben met deze kennisdeelsessie hun voordeel kunnen doen en gaan de oplossingen verder verkennen.

De volgende samenwerkdag staat de distributie van energie in het gebouw centraal.

Ontwikkeltafel Netbeheersing

Op de afgelopen samenwerkdag vond de kick-off van de ontwikkeltafel Netbeheersing plaats. Deze ontwikkeltafel is niet alleen bedoeld voor netbeheerders, al hebben zij wel een belangrijke rol, ook andere stakeholders zijn van de partij, zoals Eneco die ervaring heeft met opslag.

Bij Nul op de Meter huizen en wijken leveren de huizen stroom aan het net en nemen stroom wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld in de winter. Dit betekent dat er flinke pieken ontstaan in het elektriciteitsnetwerk. Daarom is het vaak nodig het net te verzwaren. Dit is echter duur en leidt tot veel overlast; daarom wordt er gekeken naar alternatieven. In dit opzicht is er technisch veel mogelijk. Bijvoorbeeld door intelligente aansturen van warmtepompen; onder andere BAM en Stedin werken al aan een nog efficiënter Nul op de Meter concept waarbij de impact op het net minder groot is.

De ontwikkeltafel zal het komende half jaar alle mogelijkheden inventariseren en een aanbeveling ontwikkelen voor Nul op de Meter projecten.

Tijdens de volgende ontwikkeltafel wordt het plan van aanpak verder geconcretiseerd.

Monitoring en innovatie

Tijdens de plenaire sessie is het onderwerp monitoring aangekondigd als eerste innovatie traject. Het doel van de innovatie trajecten is om te komen tot goedkopere, betere componenten. Door de componenten goed te definiëren wordt het mogelijk voor de toeleverende industrie producten te ontwikkelen met de juiste specificaties. Dit maakt het voor aanbieders makkelijker een oplossing samen te stellen.

Tijdens de presentatie is de rol van monitoring binnen de stroomversnelling en voor de inning van de EPV toegelicht. De leden zijn uitgedaagd mee te denken over de eisen aan een monitoring systeem, partijen aan te dragen om mee te ontwikkelen en aan te geven welke onderwerpen nog meer thuis horen op de innovatie agenda.

Matchen vraag en aanbod

Er vond een dialoog plaats over het matchproces van de aanbod- en vraagzijde. De eerste schetsen <linken> en de opzet van een online aanbodplatform met NOM-gekeurde producten werden besproken. Op de website kan de corporatie straks het aanbod filteren op een aantal zaken zoals de regio, hoe wordt omgegaan met de bewoner (neemt de bouwer dit op zich of de corporatie), het onderhoud en meer. Op de productpagina staan onder meer de propositie vernoemd, de prijs voor een standaard en, in latere fase, de beoordeling door anderen.

Naar aanleiding van de schetsen is besproken hoe we het proces van ‘inkoop van een product’ verder kunnen ontwikkelen met oog voor wederzijdse belangen.

Corporaties willen onderhoud en monitoring op de samenwerkdagen zien

Bij sessie met corporaties zijn twee nieuwe thema’s opgehaald die men graag geagendeerd ziet tijdens volgende samenwerkdagen: Onderhoud en monitoring.

Er blijkt voorkeur voor een werkwijze waarbij ‘we eenvoudig beginnen en gaandeweg op basis van behoefte / lessen uitbreiden’.

Plug&Play netaansluiting
Met de bouwpartijen is gesproken over het punt dat bouwpartijen echt last hebben van lange levertijden van de netbeheerders. Tussen de middag heeft Rik van Dieren, innovatiemanager bij Hegeman Bouw, hierover een pitch gegeven. Inmiddels is besloten dat we met de bouwpartijen requirements opstellen voor de netbeheerders. Denk hierbij aan zoiets als: een gasafsluiting kost maximaal 150 euro en is binnen 2 weken na aanvraag uitgevoerd. Met die requirements gaan de netbeheerders eerst zelf aan de slag en komen dan terug in gesprek met de bouwpartijen.

Langer Thuis

Tijdens de afgelopen sessie zijn de ‘Basis Langer Thuis’ specificaties vastgelegd, welke volgens de ontwikkeltafel onderdeel moeten worden van het standaard Nul op de Meter aanbod, de zogeheten “No-Regrets”.

Daarnaast gaf Pim Ketelaar (Vitavalley) een presentatie over Vitaal Thuis. Dit is een programma dat zich bezighoudt met grootschalige implementatie van (thuis)zorgtechnologie. Om versnelling aan te brengen ontwikkelde Vitaal Thuis in samenwerking met hun partners openbare uitvraagspecificaties, als oplossing voor de wirwar aan verschillende systemen die niet met elkaar kunnen communiceren. Er worden hierin eisen meegegeven rondom de thema’s functionaliteit, veiligheid, beheer, beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. De specificaties dragen hiermee bij aan het standaardiseren en industrialiseren van het aanbod. Toeleveranciers van (thuis)zorgtechnologie kunnen hierdoor voor meerdere zorgverleners tegelijk hetzelfde systeem ontwikkelen, in plaats van telkens maatwerk te moeten leveren.

De parallellen met de Nul op de Meter aanpak zijn groot. Het is dan ook niet voor niets dat Vitavalley en Stroomversnelling de handen in een slaan en in 2017 samen gaan werken aan de opgave rondom Nul op de Meter en Langer Thuis.

Volgende keer: de Taskforce X-tender gaat aan de slag met het vastleggen van de specificaties voor de NOM-ready aanbouw die gelijkvloers wonen mogelijk maakt.

Crashcourse Nul op de Meter

De opkomst bestond weer uit een aardige mix van corporaties, gemeenten en aanbieders. Dit keer was er ook een aanbieder die medewerkers van een woningcorporatie had uitgenodigd voor de samenwerkdag om eens kennis te maken met Nul op de Meter en Stroomversnelling.

Goed idee! Iets om vaker te doen.

Plenaire zaken

Tijdens het plenaire deel worden de actualiteiten met elkaar gedeeld. En kunnen leden en anderen zaken delen. Zo zijn er deze keer weer een aantal zaken de revue gepasseerd. Rik van Dieren van Hegeman heeft de oproep gedaan om gezamenlijk de doorlooptijden bij de aansluiting van woningen op het net terug te dringen. De ontwikkeling van een plug&play netaansluiting wil hij graag met andere leden verder brengen.

Het rode boekje is verder doorontwikkeld en gepresenteerd door Klaas Vegter. U kunt hier het rode boekje 2.0 vinden.

Doris de Bruijn heeft plenair de Handleiding Energieprestatievergoeding en Energiebundel kort toegelicht. Verder is de website bewonerscommunicatie aangekondigd. Komende Samenwerkdag wordt het gehele draaiboek doorgenomen.

Sjoerd Klein Velderman heeft kort de laatste stand van zaken van het NOMKeur gedeeld. Komende samenwerkdag vindt er nog een keer een verdieping plaats.

Deel dit bericht via social media: