Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Eerste versie Energieprestatie Monitoring Norm beschikbaar

Monitoring: woningcorporaties met nul-op-de-meterwoningen in hun voorraad kunnen erover meepraten. Maar ook bouwers hebben momenteel te maken met een wirwar van systemen die niet goed op elkaar aansluiten. Bovendien blijkt dat de huidige monitoringsystemen niet altijd waarmaken wat er is beloofd. Daardoor is het soms zelfs onduidelijk of de investering in woningverbetering wel rendeert. Ook de heffing van de energieprestatievergoeding (EPV) kan spaak lopen. Het moge duidelijk zijn: dat kan zo niet langer!

Om de ontwikkelingen op het gebied van monitoring zo snel mogelijk de goede kant op te sturen heeft Stroomversnelling samen met een aantal marktpartijen een norm ontwikkeld voor integrale monitoringsystemen. De kick-off van het ontwikkeltraject vond een jaar geleden plaats, en sindsdien is er flink doorgewerkt. De eerste versie van de Energieprestatie Monitoring Norm (versie 0.1) wordt op dinsdagochtend 9 oktober gepresenteerd aan marktpartijen tijdens de Vakbeurs Energie. Geïnteresseerden kunnen tijdens de sessie over de Energieprestatie Monitoring Norm alles te weten komen over het belang van monitoring én de meerwaarde van een integrale norm. Bovendien ontvangen de eerste toeleveranciers op 9 oktober het Energieprestatie Monitoring certificaat.

Waarom is werken met prestatiegaranties een goed idee?
Nul-op-de-meter (NOM) is onlosmakelijk verbonden met prestatiegaranties. Een aanbieder levert zijn NOM-woning op met de garantie dat de woning ook inderdaad nul-op-de-meter is. Het monitoren van de energieprestatie is daarom een belangrijke component in het NOM-concept. Daarmee samenhangend, speurt monitoring ook storingen op en levert het de data voor EPV-jaaroverzichten en input voor de NOM-keuring.

Tot nu toe is er vooral veel aanbod van losse componenten voor een monitoringsysteem, aangeboden door verschillende partijen. Met name kleine NOM-aanbieders worstelen daardoor met het samenvoegen en/of ontwikkelen van een monitoringsysteem uit al die losse componenten. “We kregen het verzoek van onze leden om aan de slag te gaan met het ontwikkelen van een standaard; een geïntegreerd systeem dat plug & play beschikbaar is, aangeboden door één partij of consortium,” zegt Rens Verbruggen (projectleider componentontwikkeling Stroomversnelling).

NOM makkelijker haalbaar voor bouwpartijen
De Taskforce Monitoring heeft vastgelegd welke functionaliteiten en prestaties een integrale monitoringsoplossing moet kunnen bieden. “We geven met de specificaties een duidelijke richting mee aan toeleveranciers en ontwikkelaars van monitoringssystemen, een ondergrens waarmee zij een startpunt hebben voor een integraal aanbod dat aansluit bij de wensen van vragers en aanbieders van NOM-renovaties. Door het definiëren van specificaties voor monitoring ontstaat een aanbod dat makkelijker implementeerbaar, betrouwbaarder én goedkoper is. Hiermee wordt NOM voor veel bouwpartijen makkelijker haalbaar. Zij kunnen nu focussen op de onderdelen van een renovatie waar hun expertise ligt en vertrouwen op een kwalitatief goed monitoringssysteem van de toeleverancier,” aldus Verbruggen.

Doorontwikkeling Energieprestatie Monitoring Norm
Geïnteresseerde partijen kunnen meteen aan de slag gaan met de nieuwe norm. Met versie 0.1 is al een flinke slag gemaakt: de specificaties, de tools, de handleidingen en de aanpak van privacy issues zijn af. Wat op dit moment nog ontbreekt is de API (technische specificaties voor software) en de geautomatiseerde foutdetectie, waarmee de data wordt gecontroleerd op ‘rare’ prestaties: indicaties dat er iets mis is met de meetapparatuur. “Dat is typisch iets waar je op tijd achter wilt komen, anders is je dataset misschien wel over een heel jaar corrupt,” waarschuwt Rens Verbruggen.

Automatische verwerking EPV-gegevens
“In 2019 gaan we samen met CorpoNet aan de slag met twee of drie pilots waarbij we geautomatiseerd de EPV-gegevens verwerken in de administratieve software (ERP) van woningcorporaties. Dat is waar we uiteindelijk naartoe willen. De corporatie wordt dan maximaal ontzorgd bij de uitvoering van de EPV. Maar ook in de uitvraag kun je als corporatie verwijzen naar de norm, waardoor je als het ware zonder kennis van zaken een kwalitatief hoogwaardige uitvraag kunt doen,” aldus Verbruggen.

Lancering eerste versie Energieprestatie Monitoring Norm
Datum en tijd: dinsdag 9 oktober van 10.30 – 12.00
Locatie: Vakbeurs Energie, Van Gogh Zaal
Sprekers: Ivo Opstelten (directeur Stroomversnelling) en Maarten Hommelberg (manager Innovatie Stroomversnelling)

 

Deel dit bericht via social media: