Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Hoogbouw verduurzamen? In vijf maanden van initiatief tot uitvraag aan de markt! 

Midden januari startte Stroomversnelling met een ontwikkeltraject voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. Een unieke kans om in vijf maanden tijd samen met experts en andere woningcorporaties uw hoogbouwrenovatieopgave van initiatief te laten uitgroeien naar een prestatiegerichte marktuitvraag en een basiscontract. We werken in de bandbreedte van Label B tot en met NOM en energieleverend. In september 2018 start start Stroomversnelling met een tweede ontwikkeltraject voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. Meer informatie en aanmelden kan via Marcel Elswijk, melswijk@stroomversnelling.nl

HOE Hoogbouw in het kort

Stroomversnelling gaat samen met uw organisatie en collega’s van andere woningcorporaties in een traject van 5 workshops van één dag aan de slag met een hoogbouwproject binnen uw organisatie. Van initiatief tot en met de uitvraag en het contract.

Na het volgen van deze workshops heeft u de uitvraag voor een project compleet en bent u klaar om aanbieders uit te nodigen een aanbod te doen en concepten te selecteren. Aanbieders hebben zo de door u opgestelde en gekozen energieambitie, uw strategisch voorraadbeheer en MJOP als helder uitgangspunt. Na de workshop heeft u bovendien kennis van de laatste stand van de huidige concepten, techniek en mogelijkheden. Daarnaast is ook uw opgave financieel doorgerekend. In de doorlooptijd van dit traject is rekening gehouden met tussentijds benodigde bestuursbesluiten.

Gedurende het hele traject krijgt u ondersteuning van ervaren en betrokken procesbegeleiders en experts. U krijgt energetische, financiële, sociale en bouwfysische tools om verschillende energieambities, zoals NOM, NOM-Ready, Label A of Label B met elkaar te vergelijken en toe te passen op uw hoogbouwopgave. Daarnaast besteden we natuurlijk veel aandacht aan het bewonersproces en het daadwerkelijk behalen van de gewenste participatiegraad!

Het eindproduct na iedere workshopdag is steeds een afgerond onderdeel van de uiteindelijke uitvraag. De laatste, zesde workshopdag is een extra dag met experts, om het marktbenaderingsproces in de praktijk te ondersteunen.

Wat kunt u nog meer verwachten?  

 • Aan het einde van het HOE Hoogbouwtraject heeft u een kant en klaar herhaalbaar proces in handen, inclusief alle bijbehorende documenten en toegang tot tools.
 • Tijdens de bijeenkomsten zetten ervaren experts theorie en praktijk uiteen met behulp van recente voorbeelden en de laatste kennis en informatie. U ontvangt steeds bijbehorende documenten en onderleggers.
 • Elke bijeenkomst vertegenwoordigt een complete fase/onderwerp in het hele proces van initiatief tot en met contractvorming en realisatie.
 • U ontvangt naast de vijf workshops en de extra zesde workshopdag ook drie dagen expert- en procesondersteuning per woningcorporatie. Dit vindt plaats tussen de workshops in.
 • U werkt aan uw eigen opgave en aan het einde van het traject bent u gereed om de markt op te gaan!

Wat vragen we van u? Wat neemt u mee?

 • Een concrete hoogbouw vastgoedopgave die in dit proces ingezet wordt. U zorgt dat u vooraf inzichtelijk heeft wat de technische staat is, en u heeft een globaal idee over de mogelijke energieambitie, de bewoners en andere uitgangspunten.
 • Een collega – u kunt dit traject met twee personen per woningcorporatie volgen. Het mag per workshop ook een andere collega zijn. Wij raden dat zelfs aan!
 • Enthousiasme, nieuwsgierigheid en inzet!

Interesse in meedoen aan het HOE Hoogbouwtraject?

U kunt contact opnemen met Marcel Elswijk, projectleider NOM Hoogbouw, via of 06-24 25 62 91.

 


Onderwerpen in de workshops

1e workshopdag – alles rond de ‘HOE Hoogbouwuitdaging’

 • Technische staat van de hoogbouwopgaven in beeld.
 • Overzicht van de nieuwste ontwikkelingen bij bouwers en toeleveranciers.
 • Inzet bouwfysische tool om renovatierichtingen te bepalen – kansen en mogelijkheden.
 • Omgaan met achterstallig onderhoud, asbest, flora & fauna, regulering en conditionering.

Eindproduct na deze dag: een beeld van de gebouwkwaliteit voor een goede uitvraag en een overzicht van de meest bepalende risico’s per gebouwtype.

Experts

 

Marcel Elswijk en Thijs Barkmeijer – bouwfysisch & rekentool voor hoogbouw

 

2e workshopdag – Hoogst haalbare energie ambitie

 • Wat is NOM, NOM-ready, Label A, label B?
 • Wat is Van gas los en waarom warmteoplossingen? Wat betekent aardgasvrij nu eigenlijk? Welke oplossingen zijn er al?
 • Financiële scenario’s en investeringsmogelijkheden per energieambitie doorgerekend op uw opgave.
 • Training omgaan met aangeboden energetische en financiële tools om energieambities te vergelijken en onderbouwde beslissingen te maken.

Eindproduct na deze dag: geformuleerde en doorgerekende prestatie-eisen duurzaamheid.

Experts:

 

Niels Sijpheer & Felix van Gemen – bouwfysisch & financieel

 

3e workshopdag – Bewonerscommunicatie & HOE de hoogste bewonersparticipatie behalen
Het product en het proces door de ogen van de bewoner bekeken.

 • De hoogst mogelijke participatiegraad bij bewoners behalen – hoe kies ik de juiste strategie?
 • Training omgaan met aangeboden bewonerscommunicatietools.
 • Energieprestatievergoeding berekenen, huur verhogen en/of servicekosten?
 • Beleidskeuzes EPV – alle woningen gelijk of verschillend per woning?
 • Monitoring, garanties en privacywetgeving.
 • Bewonersbeleving en feedback – het product en het proces door de ogen van de bewoner bekeken.
 • Veel gestelde vragen van bewoners.

Eindproduct na deze dag: een concreet idee en ambitie ten aanzien van het bewonersproces.

Experts

 

Doris de Bruijn, Marnette Vroegop – bewonerscommunicatie in hoge energieambitie opgaven met een trackrecord in nul-op-de-meteropgaven

4e workshopdag – Uitvragen op prestaties – vraagspecificatie en marktbenadering

 • Opstellen vraagspecificatie in relatie tot de energieambitie, MJOP en MJOB.
 • Van aanbesteden naar inkopen.
 • Opstellen en werken met productspecificaties.
 • Vormgeven van matchproces en marktbenadering.
 • NOM Keur en kwaliteitsborging.

Eindproduct na deze dag: een concept uitvraag.

Experts

 

Simon Verduijn en José van der Loop – van aanbesteden naar inkopen en innovatiegericht uitvragen, NOM Keur en meerjarenonderhoud.

5e workshopdag – Afnemen en contracteren

 • Contractvormen passend bij de energieambities/hoogbouwopgave.
 • Juridische valkuilen uit de praktijk.
 • Prestaties vastleggen in een contract.
 • Wat zijn goede prestatiegaranties? Hoe bouw je zekerheden in voor de lange termijn?
 • De relatie met huurcontract/huurders.

Eindproduct na deze dag: de benodigde onderdelen om de Afnameovereenkomst Hoogbouw of een ander model in te kunnen vullen.

Experts

Janeck Janmaat – bouw, contract- & aanbestedingsjurist & José van der Loop – Afnameovereenkomst

 

6e extra workshopdag – beoordelen van aanbiedingen  

Deze workshopdag is bedoeld om de aanbiedingen van de bouwers te beoordelen op juiste kwaliteit samen met de experts. Ondersteuning voor zowel de bouwer als de corporatie.

Experts


Niels Sijpheer & Felix van Gemen – hebben beiden een trackrecord in toetsen en beoordelen van aanbiedingen met hoge energieambitie

 


Interesse in meedoen aan het HOE Hoogbouwtraject?

In september 2018 start start Stroomversnelling met een tweede ontwikkeltraject voor hoge energieprestaties voor Hoogbouw. Meer informatie en aanmelden kan via Marcel Elswijk, melswijk@stroomversnelling.nl

Mail uw gegevens en wij nemen contact met u op om uw hoogbouwopgave te bespreken.

U kunt ook direct contact opnemen met Marcel Elswijk, projectleider NOM Hoogbouw, via of 06-24 25 62 91.

Deel dit bericht via social media: