Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Innovatiesubsidie voor aardgasvrije gebouwde omgeving 12,8 miljoen

Op 3 april 2018 opent de subsidieregeling Urban Energy binnen de Topsector Energie met daarin een speciale programmalijn voor Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen. Doel van deze lijn is het versnellen van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Voor deze lijn stelt de Rijksoverheid 12,8 miljoen euro beschikbaar, afkomstig uit de Klimaatenvelop.

De programmalijn Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen richt zich op innovaties die snel gerealiseerd kunnen worden in de bestaande bouw. Consortia – waarin aanbieders en hun klanten samenwerken – ontwikkelen prototypes van innovatieve producten die woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij helpen maken. Dit alles binnen een tijdsbestek van 1 jaar. Dit moet vervolgens ook grootschalige toepassing en productie van die innovaties in snel tempo mogelijk maken. En dat versnelt de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving met bijbehorende infrastructuur. De innovaties moeten bijdragen aan een forse kostenverlaging per vermeden ton CO2, namelijk 30% lager ten opzichte van de huidige aardgasvrije oplossingen. Ook moeten ze de kwaliteit van de woning, het gebouw of de wijk verbeteren.

50.000 Woningen aardgasvrij of aardgasvrij ready in 2021

De programmalijn Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen past bij de kabinetsplannen voor het halen van de CO2-doelstellingen in de gebouwde omgeving: voor eind 2021 zijn 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij of in elk geval zodanig energie-efficiënt dat ze op korte termijn aardgasvrij gemaakt kunnen worden (aardgasvrij ready). Dit is een eerste stap op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, het vereiste tempo om in de 30 jaar tot 2050 de hele woningvoorraad in Nederland te verduurzamen.

90 miljoen extra voor opschaling naar wijken

Naast deze tender voor de ontwikkeling van prototypes start de Rijksoverheid in 2018 een programma voor grootschalige proeftuinen (circa 500 woningen) om wijken aardgasvrij te maken. In 2018 worden gemeenten die nog dit jaar starten om bestaande wijken aardgasvrij te maken, met 85 miljoen ondersteund. Daarnaast komt 5 miljoen beschikbaar voor een kennis- en leerprogramma.

Projectidee vooraf toetsen en samen verkennen

Wie van plan is subsidie aan te vragen, kan zijn projectidee vooraf laten toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en TKI Urban Energy, via het online projectideeformulier. Tot 3 weken voor sluiting van de regeling kunt u zo tijdig een gepast advies krijgen. Stroomversnelling organiseert tijden de Samenwerkmiddag op 12 april ook een sessie speciaal rond om deze subsidieaanvraag. Welke ideeën kun je indienen, waar kun je deze laten toetsen, waar moeten ze aan voldoen? Samen met TKI Urban Energy, onze partner, brengen we je graag op de hoogte.

In deze sessie geeft Lianda Sjerps-Koomen van TKI Urban Energy een toelichting op de regeling en gaan we match-making faciliteren voor de partijen die van deze nieuwe faciliteit gebruik willen maken.

Over de Topsector Energie

De Topsector Energie organiseert en stimuleert de innovatiekracht van de energiesector door de innovatiebudgetten van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bundelen in programma’s. Doel: meer Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart én een duurzamere energiehuishouding. De subsidieregelingen komen tot stand in nauwe samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Deel dit bericht via social media: