Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

‘Nul-op-de-meter kan goedkoper met slimmer onderhoud’

Een betere business case voor nul op de meter? Dat is mogelijk door het beheer en onderhoud van NOM-woningen te automatiseren, zegt directeur Joost Versteeg van MainPlus. Het facilitair bedrijf werd drie jaar geleden lid van Stroomversnelling.

MainPlus is facilitair dienstverlener voor vastgoedbeheer en schadeherstel. Het bedrijf houdt kantoor in Rijswijk, heeft circa 40 medewerkers en een eigen klantcontactcentrum.

Directeur Joost Versteeg (nu 41 jaar) richtte MainPlus op in 2011, nadat hij merkte dat dagelijks onderhoud van woningen een ‘ondergeschoven kindje’ was bij corporaties en bouwbedrijven. “Het is lastig om dit op een hoger niveau te brengen. Dat hangt samen met de economische cyclus,” legt Versteeg uit. “Wanneer het slecht gaat met de economie gaat de focus naar onderhoud, maar zodra de economie opleeft is er meer nieuwbouw en ruimte voor verduurzaming.”

Versteeg: “Onderhoudsbedrijven en woningcorporaties hadden elkaar in een greep. Er was wederzijds weinig vertrouwen: facturen kwamen niet overeen met de uitvoering. De onderhoudsbedrijven vonden woningcorporaties niet te vertrouwen omdat corporaties kwamen met onduidelijke opdrachten, terwijl ze de onderhoudsbedrijven uitbeenden. Corporaties vroegen van alles, maar als het erop aankwam kozen ze voor de goedkoopste oplossing. Dat draagt niet bij aan verduurzaming.”

MainPlus wil de vastgoedketen bij het verduurzamen ondersteunen, zegt Versteeg. “Dat kan door het beheer en onderhoud van woningen te stroomlijnen met behulp van automatisering. Hierdoor ontstaat meer rendement, waardoor kosten voor onderhoud omlaag kunnen. Zowel vastgoedeigenaren als onderhoudsbedrijven kunnen hiervan profiteren.” Vanaf 2017 biedt MainPlus ook schadeherstel, met name van opstalschade. Dat gaat nog vaak via bezoek aan huis, maar ook hier is volgens Versteeg rendement te behalen door het proces te automatiseren.

Waarom is MainPlus lid geworden van Stroomversnelling?

“MainPlus wil graag een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Daarnaast willen we bewoners en corporaties voorspelbare resultaten leveren in het vastgoedbeheer. Deze resultaten zorgen de beste prijs-kwaliteit verhouding van het uitgevoerde onderhoud en dragen ook bij aan een hogere klanttevredenheid.”

MainPlus verdient hier ook aan, toch?

“Ja, dat klopt. MainPlus maakt een marge op het resultaat, dat wordt geboekt met een veel efficiënter proces op basis van afkoop en een niet-omzetgedreven bedrijfsvoering. We zijn tenslotte een commercieel bedrijf.”

Hoe bevalt de samenwerking met Stroomversnelling?

“We hebben helaas nog geen concrete resultaten bereikt door het lidmaatschap. Dat komt doordat in de samenwerking met Stroomversnelling nog heel veel aandacht uitgaat naar de initiële ingreep, het naar nul-op-de-meter brengen van woningen. Dat is ook logisch, omdat eerst de business case voor de ingreep moet kloppen. Daarna kan er aandacht worden besteed aan beheer en onderhoud.”

Wat moet er gebeuren om deze impasse te doorbreken?

“Mijn stelling is dat de business case voor nul-op-de-meter kan verbeteren door het onderhoud erin te betrekken. Woningcorporaties vinden dit lastig, omdat ze hiervoor de gegevens en het inzicht missen. Corporaties zijn nog zoekende en zijn niet op de hoogte van het aanbod om dit voor elkaar te krijgen. Wij kunnen de business voor NOM-woningen helpen verbeteren.”

Dat is een mooi aanbod. Hoe pakt u dit aan?

“MainPlus weet hoe een gemiddelde woning zich gedraagt. Wij hebben een methodiek ontwikkeld waarbij we op basis van big data een benchmark kunnen presenteren, alsmede een business case voor beheer en onderhoud van woningen op basis van de onderhoudshistorie. Afhankelijk van de behoefte van corporaties vullen wij de duur van de onderhoudsperiode in onderling overleg in. Het is ook logisch om het onderhoud mee te nemen in de prestatiegaranties voor de woningen.”

Is er al een plan of een pilot om de methodiek te testen?

“Nee, daar zijn nog geen opties voor. Ik hoop dat hierin verandering komt door hiervoor aandacht te vragen binnen Stroomversnelling. Leen van Dijke en Maarten Hommelberg hebben dit onderwerp op de agenda gezet. Ik weet dat ze ermee bezig zijn, maar ik denk dat het een extra zetje nodig heeft.”

Voor welke partijen is uw aanbod interessant?

“Voor woningeigenaren en huurders, die hiermee minder hoeven te betalen aan onderhoud van hun woningen. Ook is het interessant voor andere partijen zoals woningcorporaties en verzekeraars.”

Kunt u een voorbeeld geven?

“Ja. Wij verzorgen nu de dienstverlening voor de ANWB die een ‘veilig van huis-polis’ aanbiedt aan bewoners die sensoren in woningen laten aanbrengen. Denk aan een beveiligingscamera, rookmelders, bewegingssensoren en watersensoren. In ruil hiervoor kunnen bewoners een korting krijgen op hun inboedel- en opstalverzekering. MainPlus verzorgt de follow-up van meldingen die de sensoren doorgeven.”

Wat heeft dit te maken met nul-op-de-meter?

“De sensoren zouden ook tijdens een NOM-ingreep worden aangebracht. Als wij het schadeherstel-proces oppakken, is het voor ons een hele kleine moeite om ook het reguliere onderhoud na de ingreep van deze woningen uit te voeren. Dit levert daarmee een besparing op onderhoudskosten èn een korting op de opstalverzekering. Dan sla je twee vliegen in één klap.”