Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Op weg naar een Ontwikkeltafel Particuliere Aanpak

Stroomversnelling heeft in de afgelopen jaren veel geleerd over het ondersteunen van woningcorporaties bij de aanpak van de energietransitie. In hoeverre kan die ervaring worden gebruikt om ook de particuliere- en VvE-sector aan te jagen? In de aanloop naar de oprichting van een Stroomversnelling Ontwikkeltafel Particuliere Aanpak buigen Stroomversnelling leden zich tijdens de Samenwerkdag van 31 maart over een aantal fundamentele vragen.

De deelsessies over particulieren en VvE’s spitsen zich toe op twee vragen. Ten eerste: zou minister Hugo de Jonge degene kunnen worden die ‘vaccinaties’ voor woningen gaat regelen? Bijvoorbeeld door de centrale inkoop van een aanbod-achter-de-voordeur voor een flink deel van de woningtypen/contingenten? En onder welke condities zullen marktpartijen hun producten gaan inbrengen voor de particuliere markt? Wat is ervoor nodig om te komen tot een betaalbaar aanbod voor de particulier en een kansrijke markt voor de aanbieder?

De tweede vraag luidt: wat hebben gemeenten en corporaties nodig om van een landelijk aanbod een succes te maken op wijkniveau? Voor een goede beantwoording van beide vragen geldt dat de ervaringen en inzichten van aanbieders, corporaties én gemeenten van belang zijn. De deelnemers aan de sessie splitsen zich op in twee groepen die allebei met deze twee vragen aan de slag gaan.

Consumentenvertrouwen
Vertrouwen lijkt een belangrijke factor te zijn voor gemeenten, om goed te kunnen werken met een landelijk aanbod. Gemeenten moeten zelf ook bevorderen dat particulieren vertrouwen hebben in het landelijke aanbod. Een mogelijke oplossing hiervoor is dat reviews van bewoners worden opgehaald en gebruikt om anderen te enthousiasmeren. “Er zijn altijd wel first movers te vinden voor bepaalde concepten. Zet hun reviews in bij communicatie over de plannen.”

Een andere suggestie is om te werken met franchises. “Je kunt het gemeenten gemakkelijk maken om samen te werken met regionale franchisenemers en een landelijke franchisehouder. Denk bijvoorbeeld aan het REL (Regionaal Energieloket) als overkoepelende franchisehouder en de lokale energieloketten als franchisenemers voor diverse product-markt combinaties die op hun menukaart staan. Ieder aanbod op die menukaart moet voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria, zoals aardgasvrij, gezond en betaalbaar.”

Bij ieder aanbod hoort ook een financieringsconstructie. Mogelijk zien we in dat verband dat de overheid terug zal grijpen op de object-gebonden financiering. Gemeenten moeten feitelijk ook prijsgaranties kunnen afgeven aan het begin van een renovatietraject. “Dit lijkt momenteel heel lastig, maar daar zouden we toch iets op moeten verzinnen. Wil je massa gaan maken in de regio, dan weet je dat je die massa eerst gaat ophalen, voordat je gaat uitvoeren. Daar gaat tijd overheen, met het risico van prijsfluctuaties.”

Franse slag
“In Frankrijk zijn partijen actief die de factor ‘tijd-en-aandacht voor de particulier’ op zich nemen, zodat aanbieders op dat punt ontzorgd worden. Noem het particuliere duurzaamheidsarchitecten. Zij stellen particulieren in staat om een product aan te kopen – wat op wijkniveau ook een ‘collectieve vraag op een component’ zou kunnen zijn. Bewaking van de integrale prestatie, richting het eindplan, is dan nog wél een issue.”

“In deze visie hebben bovendien we te maken met Handige Harriëtte, die het allemaal zelf wil doen, maar ook met Onhandige Olga, die ontzorgd wil worden. Dat zijn twee totaal verschillende klanten.”

Oproep tot deelname aan de Ontwikkeltafel
Sjoerd Klijn Velderman roept de aanwezigen op om deel te nemen aan de nieuwe Stroomversnelling Ontwikkeltafel Particuliere Aanpak gericht op vertrouwd aanbod en bijbehorende vraag, waarin de twee bovengenoemde hoofdvragen verder uitgewerkt zullen worden. Dit vanuit de verwachting dat het een onderdeel gaat worden van de programmatische aanpak die door de landelijke overheid, samen met een beperkt aantal partijen, uitgewerkt wordt naar het niveau van een concreet aanbod en concrete acties.

Deel dit bericht via social media: