Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

‘Overheid moet duurzame zonnedaken bij huurwoningen blijven stimuleren’

De overheid is van plan om de salderingsregeling vanaf 2023 af te bouwen. Daardoor dreigt het voor corporaties moeilijker te worden om te investeren in verduurzaming van huurwoningen. Stroomversnelling verzoekt de overheid om toepassing van zonne-energie voor deze doelgroep te blijven stimuleren, door energieprestatievergoeding en postcoderoos-regeling aan te passen.

Salderingsregeling

De salderingsregeling blijft tot 2023 ongewijzigd, maar wordt daarna afgebouwd tot nul in 2031. Dat schreven minister Wiebes en staatssecretaris Snel dit voorjaar in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de salderingsregeling krijgen huishoudens een vergoeding voor de zonnestroom die ze terugleveren aan het stroomnet. De vergoeding is even hoog als de prijs die huishoudens betalen voor de stroom die ze onttrekken uit het net. Dit gebeurt met een teruggaaf op de energiebelasting via de Belastingdienst.

Wat vindt Stroomversnelling?

“De salderingsregeling is een mooie, eenvoudige regeling, die bijdraagt aan de verduurzaming in de gebouwde omgeving. De regeling maakt de investering in duurzame zonnedaken aantrekkelijk. Als de regeling wordt afgebouwd loont het echter minder om te investeren in de zonnepanelen. De afbouw verslechtert de business case voor het energieneutraal of nul-op-de-meter (NOM) maken van woningen.” Dat meldt directeur Ivo Opstelten van Stroomversnelling in reactie op de plannen van de regering.

Wat is het probleem met salderen?

“Voor woningbezitters is er niet echt een probleem. Het probleem, vanuit maatschappelijk perspectief, is dat de uitwisseling van energie ook geld kost: we moeten de onbalans oplossen. Met salderen doen we net alsof dit geen kosten met zich meebrengt. Zonnepanelen waren eerst niet rendabel, maar zijn dat mede dankzij de salderingsregeling nu wel, en de kosten van zonne-energie dalen nog altijd. Dit gegeven wordt als algemene reden gezien om de salderingsregeling aan te passen. Het kabinet is nu van plan om de regeling af te bouwen. Dat heeft echter consequenties.”

Welke consequenties bedoelt u?

“Alle woningbezitters die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, deden dat op basis van een business case. Hierbij gingen ze ervan uit dat de salderingsregeling geldt zolang als dat het zonnedak zijn werk doet. Voor de huursector geldt zelfs dat de energieprestatievergoeding (de EPV, het bedrag dat de huurder betaalt aan de woningcorporatie voor het energieneutraal maken van de woning, red), is gebaseerd op het uitgangspunt dat de gebruikte energie en de teruggeleverde energie dezelfde waarde hebben. Als we de salderingsregeling afschaffen heeft dat direct impact voor de huurder, want dan  zijn de stroomkosten op de energierekening van een energieneutrale woning niet langer nul. Bij afschaffing van de salderingsregeling stijgen dan de woonlasten. Dat is een ongewenste situatie, want dan gaan de huurders erop achteruit.”

Dan verlagen we toch de energieprestatievergoeding? Huurders weer blij.

“Voor bestaande gevallen geldt dat ze de NOM/EPV-aanpak qua business case hebben doorgerekend op EPV-inkomsten. Deze inkomsten zouden meestijgen met de inflatie en zouden niet dalen door afschaffing van het salderen. Voor nieuwe gevallen geldt ook dat het voor woningcorporaties lastiger wordt om te investeren in zonnedaken. Als de energieprestatievergoeding lager uitvalt verslechtert dat de business case voor alle duurzame energieprojecten. Ook het isoleren van nul-op-de-meter(NOM)-woningen is afhankelijk van de EPV. Als de EPV lager wordt investeren corporaties minder in het verduurzamen van woningen. Ook deze situatie is ongewenst.”

Postcoderoos-regeling

Naast afbouw van de salderingsregeling wil het kabinet bekijken of de postcoderoos-regeling kan worden aangepast. Dit is een regeling waarbij bewoners kunnen profiteren van de opgewekte zonnestroom, zonder dat de zonnepanelen fysiek op hun appartement liggen. Voorwaarde is wel dat de zonnestroom wordt opgewekt in de buurt met dezelfde postcode en dat bewoners financieel deelnemer zijn van het project. Daarvoor moeten ze lid worden van een energiecoöperatie.

Wat is het probleem met de postcoderoos-regeling?

“Bij de postcoderoos-regeling moeten alle deelnemers ook financieel deelnemen. Bewoners moeten daarvoor lid worden van een energiecoöperatie, waardoor ze feitelijk aandeelhouder worden. Dat is voor huurders met een BKR-registratie (als gevolg van schulden, red) een probleem: die mogen niet investeren. Onder andere dergelijke regels maken de huidige postcoderoos-regeling niet geschikt voor corporaties waardoor ook huurders niet kunnen profiteren van de postcoderoos-regeling.”

Wat voor oplossingen stelt Stroomversnelling voor?

“Stroomversnelling pleit ervoor om de postcoderoos-regeling ook geschikt te maken voor huurders. Dit kan bijvoorbeeld door het perceel van naburige gebouwen in te zetten en de opwek te verdelen over alle huurders, zonder dat de huurders mee moeten investeren. Dat maakt bovendien NOM mogelijk voor gestapelde bouw en tevens rendabel als de EPV toegepast mag worden. We stellen voor om een verbeterde postcoderoos-regeling onderdeel te maken van de EPV. Hiervoor is aanpassing van de EPV nodig.”

Wat is de status van deze ideeën?

“We zijn in gesprek met de ministeries van EZK en BZK, want daar wordt de komende maanden gewerkt aan verbetering van de genoemde regelingen (saldering, postcoderoos en EPV). Voor de EPV moeten overigens meer dingen tegelijk veranderen. Ik vermoed dat de minister hierover volgend jaar een besluit zal nemen.”

Is de oproep aan de ministeries niet te lastig?

“Tja, het is best complex. De verschillende regelgevingen grijpen op elkaar in. Het zijn geen gescheiden terreinen. Als we aan de ene kant van het touwtje trekken dan heeft dat invloed op de andere kant. Het streven is om regelgeving niet moeilijker te maken en om de potentie aan zonnestroom ten volle te benutten. Als dit lukt dan wordt nul-op-de-meter voor zowel laagbouw als hoogbouw aantrekkelijker. Dus kijk integraal, en maak een verantwoorde investering in verduurzaming niet moeilijker, maar stimuleer dat. Dat is onze boodschap aan de overheid.”

Lees meer over salderen op Energielinq.nl