Zoeken

Generic filters
Exact matches only
Stroomversnelling op linkedinStroomversnelling op twitterStroomversnelling op youtubeStroomversnelling op flickr

Rose Visser geeft handvatten voor sociale activatie in de wijk

Het onderwerp ‘sociale activatie’ is, in de context van de energietransitie, gerelateerd aan participatie. Maar in de basis is het een leerstuk uit de sociologie. De Amerikaanse socioloog Damon Centola heeft dit onderwerp op de kaart gezet. Hij bestudeerde de verschillen tussen zwakke en sterke verbanden in sociale netwerken, en de gevolgen daarvan voor onderlinge samenwerking. Aan de hand van Centola’s inzichten kun je beter begrijpen – én in kaart brengen – hoe gedragsbeïnvloeding werkt op wijkniveau.

Rose Visser verzorgde begin april een Energy-Up webtalk over sociale activatie. Rose heeft als onderdeel van haar opleiding praktijkervaring opgedaan met dit onderwerp in de wijk Reyeroord in Rotterdam, waar een warmtenet wordt aangelegd. In talrijke straatgesprekken met de bewoners kwam Rose erachter dat er weliswaar veel technische informatie beschikbaar is bij zo’n wijkaanpak, maar dat het heel moeilijk is om bewoners van de wijk echt te ‘activeren’.

In het eerste deel van het webinar verduidelijkt Rose de ideeën van Damon Centola. In de basis kijkt Centola naar alle verschillende sociale netwerken waarvan een individu deel uit maakt; van familie tot werk, sportclub, en ook de wijk of straat waar iemand woont. Je kijkt dan dus niet door een demografische bril, maar juist door een sociale bril. Een belangrijk gegeven als het gaat om gerichte communicatie, is dat meningen van het individu (bijvoorbeeld meningen over de energietransitie) vrij sterk worden beïnvloed door de normen die heersen in de verschillende sociale netwerken waarvan het individu deel uitmaakt.

Informeren vs. gedragsverandering
Als het gaat om het activeren van sociale netwerken op wijkniveau, dan is er een groot verschil tussen het verspreiden en opnemen van informatie, wat heel snel kan gaan, en het aanpassen van gedrag, wat een veel trager proces is. Je gaat als individu pas nadenken over aanpassing van je eigen gedrag als er veel mensen zijn in de verschillende netwerken waar je deel van uitmaakt, die allemaal een ander gedrag vertonen dan jijzelf. Een cruciaal inzicht voor wijkprofessionals die bewoners willen voorlichten en in beweging willen brengen.


Rose geeft in de webtalk een aantal voorbeelden van strategieën die kunnen werken, of juist niet werken, als het gaat om het beïnvloeden van gedrag. De invloed van influencers op gedrag is bijvoorbeeld vrij klein. Wat wél kan werken is het stimuleren van een soort sneeuwbal-effect. Sterker nog: deze strategie kan na een wat trage aanloop op termijn juist een versnellend effect hebben.

Vervolgens legt Rose uit hoe je tot efficiëntere participatieprocessen kunt komen, ook weer door de inzichten van Centola mee te nemen. Ze heeft zelfs haar eigen stappenplan ontwikkeld, met de toepasselijke naam ‘Lopend Vuurtje’ (vanaf 22:00 in de video).

De presentatie van Rose Visser is beslist een aanrader voor gemeenteambtenaren en andere professionals die actief zijn in de energietransitie op wijkniveau, en hun beperkte capaciteit zo effectief mogelijk willen inzetten.

Zie ook:
Kennisdossier: Sociale activatie in de wijk (Wijkkompas)

Deel dit bericht via social media: